Thursday, August 2, 2018

Looking Back

While rummaging some stuff, I found this sketchpad that I haven't seen for two years. Should find time to sketch and paint again.


What's New

The Girl From The Coffee Shop 3 EPILOGUE

KUNG tatanungin kung gagawin ko pa rin ang mga desisyong nagawa ko noon, ang sagot ko, oo. ‘Yung tungkol kay Noel, alam ko na nakatakda i...