Friday, August 16, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 9

MAY ilan pang pahabol si Greg kay Benjamin bago pa nito tuluyang iwan ang boss nito doon sa lobby ng tinutuluyan nilang hotel na iyon sa Palawan. Ang araw na iyon ang pinakahihintay na paglulunsad ng The Marina at pupunta roon si Maya. Makakasama niya ito, nang silang dalawa lamang. Walang Nicole, walang Noel. Tiningnan niya ang oras sa malaking grandfather clock doon sa may entrada ng lobby – quarter to six. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang nag-iisang mukha na gusto niyang makita at nang mapadako ang mga mata niya sa may reception area, naroon si Maya.

She was wearing a white strapless summer dress, vintage sunglasses and striped black and white sunhat, which made her look divine just standing there. Kausap nito ang ilang members ng design team ng firm. Gusto niyang lapitan ang dalaga pero pinigil niya ang sarili. May tamang oras at lugar para kausapin niya ito, at handa siyang maghintay. Marami pa rin naman siyang dapat asikasuhin at sa tingin niya, kapag nilapitan niya ngayon si Maya, hindi na niya nanaisin na umalis pa sa tabi nito.

Hinarap ni Benjamin ang lahat ng dapat niyang gawin nang araw na iyon – meeting with some clients, some last-minute chat with his staff and the event planners. And before he knew it, it’s time for the launch. Everybody was there – his Dad, his Tito Victor, his business partners, everyone from the industry and a lot of tourists and famous personalities from different parts of the globe. Pero wala sa mga iyon ang gusto niyang makita.

“There you are,” sabi niya nang makita si Maya sa madilim na bahagi ng bar ng clubhouse. Pero ni hindi siya nilingon nito. “Ano’ng ginagawa mo rito?”

“Umiinom, ini-enjoy ang katahimikan,” sagot ng dalaga nang hindi pa rin tumitingin sa kanya. 

Hindi agad nakita ni Benjamin ang hawak nitong baso ng Jack Daniel’s Whiskey. Napailing siya. “I think you’re drunk.” 

Tinabihan niya si Maya at um-order rin ng sariling scotch on the rocks. Sa tingin ni Benjamin ay lasing na si Maya. Halata iyon sa mga mata nito at hindi na rin normal ang paraan ng pagsasalita nito. Her hair that was in a tight bun was  already a bit disheveled but it best suited her sleeveless little black dress. Overall, she looked amazing, as always. 

”Maya, hindi ka marunong uminom, come on,” sabi niyang muling um-order si Maya ng isa pang baso ng alak. 

“Sino’ng may sabi?”

“Ako.”

“Well, hindi mo pa ako kilala, Engr. Contreras.” Inilayo ni Maya ang braso nito nang piliting hawakan at alalayan ni Benjamin. 

“Really? Ano pa ba’ng hindi ko alam sa’yo, Ms. Evangelista? A painter, barista, designer, and usually a pain in the neck. What else should I know about you?” natatawang tanong ni Benjamin pagkatapos uminom ng scotch.

Wednesday, August 14, 2019

On Stereotypes

Gangster. Businessman. Meangirl, Haciendera. Bully. These are the typical characters na nababasa natin ngayon, lalo na sa Wattpad. Stereotypes. Ito ‘yung kapag sinabing gangster, alam na. Macho, ma-abs, ma-angas, bad boy image. Kapag meangirl naman, usually, maganda ‘yan, mayaman, mataray, b*tch. Kapag hero naman, guwapo, matipuno at kapag heroine, maganda, mahaba ang buhok, hindi makabasag-pinggan. 

Wala namang masama rito at may mga stories naman na maganda talaga kahit stereotype ang mga characters pero kung gusto mong ‘maiba’ naman, i-next level mo ang atake. Here are some ways on how you can ‘reinvent’ stereotyped characters for your novel:

What's New

The Girl From The Coffee Shop 3 EPILOGUE

KUNG tatanungin kung gagawin ko pa rin ang mga desisyong nagawa ko noon, ang sagot ko, oo. ‘Yung tungkol kay Noel, alam ko na nakatakda i...