“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.” ― Arthur C. Clarke

Thursday, July 7, 2022

For the Love of Agnes (Chapter 3)

OH my gosh. Choosy ka pa, bessy? That Amiel guy is the hottest I have ever seen in my entire existence, no exaggeration! Tapos, sasabihin mo lang na you’ll think about it kung ibo-boyfriend mo o hindi? Naku naku, Agnes! Gusto mo bang i-untog ko ang ulo mo sa pader para matauhan ka? 2090 na ngayon, baka nakakalimutan mo. Aba, isasabuhay mo ba talaga ‘yang Maria Clara peg mo?”

Kumunot ang noo niya dahil wala siyang ideya kung sino ang Maria Clara na sinasabi nito.

“Oh, I forgot. Hindi mo nga pala kilala si Maria Clara. Well, ‘lemme give you a quick Philippine history lesson. Si Maria Clara ang heroine ni Dr. Jose Rizal sa nobela niya na Noli Me Tangere noong 1887. Si girl lang naman ang epitome ng isang dalagang Pilipina noon - mahinhin, conservative, mayumi, submissive, hindi makabasag-pinggan. Parang inaasta mo, ngayon.”

Umiling siya at nagsalin ng wine sa kanyang baso. Kung hindi lamang siya pinilit ni Eve na pumunta sa bar na iyon pagkatapos ng trabaho. Pero marami na siyang utang na pangako sa kaibigan na hindi niya natutupad kaya iyon lamang ang pagkakataon para mabayaran niya ang lahat ng iyon. 

The bar was one of the newest in the city where the old meets the new. Neon lights mixed with the Japanese inspired interiors complete its aesthetic appeal. It’s already her favorite hangout place to date, she’s got to admit and if not for Eve’s connections, she wouldn’t be able to discover it.

Bukod sa malawak na dance floor ay mayroon din itong high-tech bar kung saan p’wedeng um-order sa isang robotic bartender na bukod sa mukhang totoong tao ay kaya ring makipag-usap na parang tao. Sabi nga ni Eve, it’s going to be the future - machines and artificial intelligence. Dahil ngayon, hindi lang doon sa Futurum mayroong AI employees kundi maging sa mga bangko, malls at ospital.

Artificial intelligence at workplace isn’t new. It has been around for almost a century but the emergence of the most advanced human-like AI robots had just started for about two decades ago.

Wednesday, July 6, 2022

Art on Mask by Craft with Cee

The pandemic has made our lives miserable and everyone was affected one way or another. We were forced to give up the things that we were used to do and that includes being physically close to our loved ones.

We were required to distance ourselves from our family and friends and put on face masks to keep us safe. It was a huge adjustment but it was something that we had to do. For most people, it was frustrating, and it still is, especially here in the Philippines where mask mandates are still on. Aside from the fact that wearing surgical mask all day makes it hard to breathe, it hides our beautiful faces and captivating smiles. 


And being someone who always wants to be different, I thought of a way to still have the chance to be fashionable and be able to show one's uniqueness. So Art on Mask Series by Craft with Cee was born. 

Here are some of my creations two years ago, most of which were commissioned by friends and clients.

Monday, July 4, 2022

For the Love of Agnes (Chapter 2)


PLAN?” Hindi naituloy ni Agnes ang pag-inom ng orange juice. Nakaupo na ang lalaki sa harap niya, nakapalumbaba at nakatunghay lamang sa kanya. Wala pa rin itong damit pang-itaas at hindi niya alam kung ikatutuwa niya iyon o hindi. 

“Yes, plan. Ano ang gusto mong gawin natin ngayong araw?”

“Ahm…may trabaho ako ngayong araw…ikaw ba, wala?”

Umiling ito nang hindi inaalis ang napakagandang ngiti. “Fortunately, I don’t have to work because I’ve got everything I need. Especially now that I’ve met you.”

Alam niyang hindi dapat pero talaga namang kinilig ang mga internal organs niya sa narinig. Paano ba namang hindi samantalang ngayon lang siya nasabihan nang ganoon, ng isang napakaguwapong lalaki na para bang nabuhay mula sa isang Men’s magazine? Pero bago pa siya tuluyang mahulog sa nakakatunaw nitong mga titig ay ginising ni Agnes ang sarili sa katotohanan - na hindi niya kilala ang binata at wala siyang alam na ano pa man tungkol rito. 

“I’m sorry pero…ano nga pala uli ang pangalan mo at saan at paano tayo nagkakilala?”

Friday, July 1, 2022

Shift from Cold Porcelain to Air Dry Clay

I have started shifting from cold porcelain to air dry clay. The reason? It's less hassle. Although it costs a bit more, I find it easier to use. Here are the things I've experienced using air dry clay:

Pros:

  • It doesn't smell.
  • It dries quickly.
  • It doesn't shrink.
  • It is easier to manipulate.
  • It lasts longer.

Cons:

  • It's more expensive compared to the homemade cold porcelain.
  • You can purchase it online. 

Am I going to stick with air dry clay? Yes, especially that I'm planning to try creating bigger projects. Here are some of my creations using air dry clay:Thursday, June 30, 2022

For the Love of Agnes (Chapter 1)

 


“RISE
and shine, my Sweetie. It’s almost eight o’clock so you better get your sexy ass off of bed or I’ll go there and do it myself!”

“How I wish you could,” halos pabulong na tugon ni Agnes sabay pindot sa kanyang itim na clip-on mobile ear cuff o MEC device na nagsisilbing hikaw sa kanyang kanang tainga. She used to love his low baritone voice every time he wakes her up in the morning but after a couple of years, it’s starting to irritate her. Pero alam niyang hindi naman ang boses na iyon ang ikinaiirita niya tuwing umaga, kundi ang katotohanan na halos isang dekada na siyang gumigising nang mag-isa.

Tinalukbong niya ang makapal na blanket, pilit idinilat ang mga mata at dahan-dahang minasahe ang sintido. Ano’ng oras na ba siya nakauwi mula sa company party na dinaluhan kagabi? Sa totoo lang ay hindi na niya maalala. Ni hindi na nga niya maalala kung paano siya nakauwi at kung paano siya nakapagpalit ng damit.

Bigla niyang tinanggal ang blanket na nakatalukbong sa kanyang ulo para ilibot ang paningin sa paligid. Champagne pink wallpaper, check. Ivory colored satin curtain, check. Opaque sliding glass door, check. Nakahinga siya nang maluwag nang malaman niya na naroon nga siya sa loob ng kanyang kuwarto at nakahiga sa sarili niyang kama.

“You have a new message, Sweetie. Do you want me to read it for you?” narinig niyang sabi ng kanyang ever-reliable voice assistant na si Blake sa kanyang MEC.

“Yes, please.” Tumayo siya at wala sa sariling tumangu-tango.

“Alright then, opening message…It is from your friend, Eve…kadarating lang raw niya sa lobby. May client meeting raw kayo at nine o’clock this morning.”

“Oh, shit!”

Wednesday, June 29, 2022

For the Love of Agnes (Teaser)


Set in the far future where romance is a thing of the past, Agnes is still hoping to experience real love. But in the year 2090, men are almost wiped out and meeting someone to fall in love with is like getting blood out of a stone.

So when she meets Amiel, a dashing young lad who’s got everything that any woman could ever want, she grabs the chance and make him hers. Trouble is, Amiel is not the man she thinks he is. He may have the looks, a body to die for and the charismatic appeal, Amiel has a secret - something that even Agnes can’t wrap her head around.

How can she achieve her dream of having her own family in the new world of virtual beaus if Ezra keeps on telling her that Amiel is not the one for her? Well, why will she believe Ezra anyway? He’s a nobody who just pops out of thin air, claiming to be the one for her.

Between the two, Agnes can’t deny that she’s drawn to Amiel more than Ezra. She wants Amiel and Amiel alone. But why on earth does she feel helpless every time Ezra stares into her eyes as if he knows her every secret and every fiber of her being, as if she can do whatever he tells her, as if he has power over her?

~~

For the Love of Agnes Chapter 1

Monday, June 22, 2020

Mga Uri ng Readers sa Wattpad

1. Mga ‘User Friendly’. ‘Yung todo comment na ang ganda-ganda ng gawa mo, na lahat ng works mo, naka-save sa reading list niya, na matagal mo na siyang follower. Then, at the end of the comment, may link ng mga gawa niya na ipapabasa sa’yo at ipapa-comment rin.

2. Grammar Nazi/Editor. Lahat ng mali, napapansin - grammar, plot, loopholes. Papasa na sanang proofreader, in fairness pero kapag binisita mo ang profile at binasa ang mga works, waley rin.

3. Demanding. ‘Yung puro ‘kailan ang update, author, mag-update ka na, ang tagal ng update!’ ang comment at kapag hindi mo nasunod ang gusto, mananakot pa na ia-unfollow ka.

4. Mahilig mag-rant. Lahat na lang ng parte ng story mo, may reklamo. Pangit ang plot, hindi niya gusto ang bida, ayaw niya ng desisyon ng bida. Basta, lahat na lang, may masasabi. Parang walang makausap sa bahay kaya sa comment box nagbuhos ng sama ng loob.

5. Mga ipinanganak na haters/bashers. ‘Yung hindi pa nakuntento sa pangba-bash sa story mo, pati personal mong buhay idinadamay pa. Lodi ‘yung mga hindi naman talaga binasa ‘yung story mo pero may nakahandang bash!

6. Die-hard fans. Bawat sentence, bawat dialogue, may comment! Kahit hindi kagandahan ang kwento, the best para sa kanila. Yey!

7. Mga bona fide readers. Sila ‘yung walang masamang tinapay. Nagsasabi talaga ng totoo. Kung may hindi nagustuhan o napansing mali sa nabasa, sasabihin sa paraang hindi nakakasakit ng damdamin. At kung nagustuhan ang nobela, iko-congratulate ang writer at ipu-push para magsulat pa nang magsulat. Hindi rin sila palahingi ng update araw-araw dahil naiintindihan nila na hindi madaling magsulat at hindi lang naman pagsusulat ang buhay ng isang writer.

Sana, lahat, #7. HAHA.

~~~

Wednesday, June 17, 2020

Words I Couldn't Say Yet (Chapter 2)

KUNG hindi lang kaarawan ni Lance ay hindi siya papayag sa ‘movie date’ na iyon. Bukod sa baka may makakita sa kanilang ibang teachers o students mula sa language institute, hindi madaling magkunwari na hindi siya naaapektuhan sa mga kabutihang ipinapakita ng binata. Natatakot siya na baka hindi niya kayaning itago ang totoo’ng nararamdaman para sa binata at kung magkataon, tapos na ang maliligayang araw ng puso niya.

Nagkita sila ni Lance alas siyete ng gabi, sa convenience store na malapit sa TOP. Sumakay sila ng taxi patungo sa isang bar and restaurant sa Makati na pagmamay-ari ng isa sa mga kaibigan nito. Napakasimpatiko ni Lance sa suot na light blue long sleeves at itim na slacks, na noon lamang niya nakita dahil parati itong naka-jeans at T-shirt sa klase. Mabuti na lang at naisipan niyang mag-effort na magpalda dahil kung hindi, malamang ay magmukha siyang alalay nito.

“Teacher.” Pagkababa nila ng taxi ay nagulat siya nang ialok ni Lance ang kamay. “This is like a date, diba? So, we can act like a couple, diba? I can hold your hand while we walk and while we watch movie, diba?”

Thursday, June 4, 2020

Watercolor Painting - The Basics

Though having expensive and branded materials will help you paint better, I personally like using cheap materials while practicing watercolor. But if you have the means to purchase those high quality watercolors, watercolor paper and brushes, the better.So, where to start? 

Monday, May 25, 2020

Words I Couldn't Say Yet (Chapter 1)

SAENG-IL chuka hamnida, saeng-il chuka hamnida...saranghaneun, Teacher Allison, saeng-il chuka hamnida!”

Nagulat si Allison nang makita sa kanyang harapan si Lance, hawak ang isang maliit na chocolate cake na may nakatusok na mahabang kandila sa gitna. Maganda ang pagkakangiti nito na lalong nagpaliit sa maganda nitong mga mata. Tuwang-tuwa pa itong kumanta na para bang ito ang may kaarawan. Pauwi na siya noon at nasa lobby na ng TOP Language Institute nang sumulpot sa harap niya si Lance, dala ang cake. Kasing pula na ng pisngi niya ang suot niyang blouse dahil alam niyang nasa kanila ang lahat ng mga mata ng naroon, mapa-estudyante man o guro.

“Make a wish and blow the candle, Teacher!”

Ilang sandali pa siyang natulala bago nagawang hipan ang kandila. Naupo si Lance sa mahabang upuan na gawa sa kahoy, inilapag ang cake sa pagitan nila at inabot sa kanya ang apat na makakapal na libro’ng nakatali ng kulay pulang ribbon.

Wednesday, May 20, 2020

Reasons Kung Bakit Bina-bash ang Writers

1. Sobrang sikat. Sabi nga, kapag hitik ang puno, binabato. May mga tao kasi talaga na puro inggit ang nasa katawan at hanggang bash na lang ang kayang gawin.

2. Ka-kompitensiya ng idol nila. Siyempre, ang fan ay fan at gagawin nila ang lahat para sa idol nila, kahit pa nga makapanakit ng iba.

3. Mahilig ring mam-bash ang writer ng kapwa writer. Siyempre, papayag ba naman ang ‘loyal’ readers na i-bash ang favorite writer nila?

4. War freak si writer. Kaunting masamang komento tungkol sa nobela, naka-angil agad.

Friday, May 15, 2020

Words I Couldn't Say Yet Teaser


“I’m not the type who’d just sit and cry over a broken heart. Call me crazy, a fool, a bully, I don’t care anymore. I will fight for my love, and you are my love. I will fight for you no matter what.”

Popular Posts