Saturday, January 26, 2019

FT Island/One OK Rock Miniatures

Work in progress, One OK Rock
Work in progress, FT Island with Jeremy, You're Beautiful (Lee Hong Ki)

50% progress
With Harry Potter characters commission
Finished! FT Island
Finished! One OK Rock
FT Island with One OK Rock
In their boxes

What's New

The Girl From The Coffee Shop 3 EPILOGUE

KUNG tatanungin kung gagawin ko pa rin ang mga desisyong nagawa ko noon, ang sagot ko, oo. ‘Yung tungkol kay Noel, alam ko na nakatakda i...