Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Thursday, May 30, 2019

13 Reasons Why Hindi Ma-Release-Release ang Approved Manuscripts Natin

1. Kaunti ang readers, hence, kaunti kikitain ng pubhouse.
2. Hindi tayo sikat, hence, kaunti readers.
3. Hindi 'uso' ang plot ng nobela, hence, hindi sikat.
4. May mas 'worth' na 'manuscripts' from mas 'worthy' writers na mas 'worth' unahing i-release.
5. Hindi tayo masipag/marunong sa PR, hence, walang interes ang pubhouse sa atin.
6. Hindi tayo 'favorite', hence hindi tayo priority.
7. Noobs tayo. There's this thing called seniority, dude.
8. Hindi tayo marunong mag-followup. Hence, nalimutan na tayo.
9. Natabunan na ng mas sikat na manuscripts ang manuscripts natin.
10. Na-misplace ang file natin somewhere out there beneath the pale moonlight.
11. Hindi 'uso' ang pagmumukha natin, hence, walang 'nakakabasa' sa 'atin'.
12. Aksidente (or not) na na-delete ang ms file natin at napunta na sa recycle bin where it truly belongs raw.
13. Puro parinig tayo sa FB tungkol sa hinanakit natin at kagustuhang mag-selfpub na lang. Sino nga namang pubhouse ang gaganahan sa atin? Lol

Popular Posts