Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Thursday, May 30, 2019

13 Reasons Why Kakaunti ang Readers Natin

1. Mabagal tayo mag-update.
2. Wala masyadong BS ang mga stories natin.
3. Walang namba-bash sa atin.
4. Hindi tayo namba-bash.
5. Hindi tayo pa-fame.
6. May problema tayo sa grammar and sentence construction.
7. Hindi tayo kagandahan/kaguwapuhan.
8. Hindi tayo nagse-selfbash
9. Hindi tayo pala-promote ng stories natin.
10. Hindi tayo mahilig gumawa ng mga GCs at pages.
11. Hindi tayo namimilit ng readers na basahin ang gawa natin.
12. Hindi kasi p*rn ang nobela natin.
13. Hindi tayo sikat.

Popular Posts