Thursday, May 30, 2019

Avengers Assemble!

Ironman, Black Widow, Thor, Captain America

These cute chibis are my version of Avengers way back 2015. 


Add caption


What's New

The Girl From The Coffee Shop 3 EPILOGUE

KUNG tatanungin kung gagawin ko pa rin ang mga desisyong nagawa ko noon, ang sagot ko, oo. ‘Yung tungkol kay Noel, alam ko na nakatakda i...