Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Tuesday, May 28, 2019

The Girl From The Coffee Shop 1 Teaser

"If I could stop this feeling, trust me, I would. But every time I pass by this coffee shop, every time I have my coffee delivered every morning…every time I get in that elevator, I can’t seem to stop myself to think about you. And every time I look at your painting that hangs in my office…I think of you and I can’t help it."
Kung may isang tao’ng lubos na pinagpapantasyahan ni Maya, ‘yung isang titig lang ay nawawala na siya sa sarili, si Engr. Benjamin Contreras III iyon at wala nang iba. Guwapo, mayaman, simpatiko. Pero babaero rin ito at antipatiko kaya hindi na inasam ni Maya na maging isa sa mga girlfriends nito. Sapat na sa kanya ‘yung mahatiran ito ng kape sa opisina nito tuwing umaga, kahit pa nga halos himatayin na siya sa pagsakay sa elevator araw-araw. Kahit ilang palapag ng gusali, kahit abot hanggang langit, susuungin niya para lamang masilayan ang lalaki sa kanyang mga panaginip.

At kung kailan suko na siya sa pangangarap na mahalin siya nito ay tsaka naman magbibiro ang tadhana at bigla siya nitong napansin.

Pero paano kung kasabay ng pag-usbong ng isang bagong pag-ibig ay ang pagbabalik ng isang nilalang na pinag-alayan niya ng kanyang puso?


The Girl From The Coffee Shop 1

Copyright 2016 © by Cecilia Cordero-Raymundo
First published online: December 8, 2010 (Tagalog Online Pocketbook)

Popular Posts