Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Wednesday, June 12, 2019

Mga Tanong na Kailangang Sagutin Habang Isinusulat ang Nobela Mo: Sino, Ano, Saan, Kailan at Bakit

Sino
Self-explanatory na ito, bes. Sino ang mga bida sa nobela mo? P’wedeng isa, dalawa o marami, depende sa plot mo. Malinaw dapat kung kanino umiikot o iikot ang kuwento.

Ano
Ano ang goal ng bida? Tungkol saan ang kuwento? Ano ang mangyayari sa bida? Ano ang kailangan niyang gawin para ma-achieve niya ang dapat niyang ma-achieve?

Saan
Location, setting. Mahalaga rin ‘yung feel o atmosphere ng nobela. Sa ibang planeta ba? Sa slum area? Sa lugar ng mga mayayaman? Sa tourist spots? Kahit saan pa ang setting ng story mo, dapat madala mo ang readers doon mismo. Use strong adjectives to describe the places.

Kailan
Period novel ba ito? If so, dapat ma-convince mo ang reader na nasa 1900 siya or something like that. Be careful about your dialogue and word use. Futuristic ba? Again, use your imagination, research as much as possible. Kailangan mo ring pagtuunan ng pansin ang time frame ng story mo, halimbawa, nagsimula ka na bata pa ang mga characters, hanggang sa tumanda. Dapat consistent ang paglaki nila, ang edad para hindi nakakalito. Dito nakasalalay ang kabuuan ng nobela mo.

Bakit
Bakit mo nga ba naisipang maging writer? Cheret lang. Ito ‘yung bakit nangyari ang mga nangyayari sa bida at kung bakit ganito o ganyan ang reaksiyon ng bida sa mga pangyayari. Basically, dito nakasalalay ang ‘backbone’ ng story mo.

You can use these questions for your outline while planning your novel. P’wede mo rin namang i-skip, huwag mo na lang pansinin, wala namang pilitan haha.

~~

Related post: Writer Ka Nga Ba? 

No comments:

Post a Comment

Popular Posts