Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Monday, June 3, 2019

On Writer's Block Pt.1

One of the most frustrating problems writers experience is yeah, writer's block - or whatever you want to call it, basta 'yung tipong kahit ano ang gawin mo, hindi ka makapagsulat o hindi ka makapag-isip ng isusulat. I'm still suffering from writer's block most of the time but now, I'm trying to fight it. Yes, we can fight it, my dear fellow newbies. 

Kung talagang nahihirapan kang magsimulang magsulat, wala kang ibang kailangang gawin kundi ang pilitin ang sarili mo na magsulat - hindi ng mismong manuscript na isinusulat mo, kundi ng kahit na ano - p'wedeng grocery list, mga characteristics ng crush mo, mga dahilan kung bakit sa tingin mo ay hindi ka crush ng crush mo, mga kaya mong gawin para maging crush ka rin ng crush mo...o kaya 'yung narinig mong conversation ng tsismosa n'yong kapit-bahay. P'wede ring description ng paborito mong lugar, o ng classroom mo, o mga kaklase mo. Kahit na ano, basta magsulat ka, ngayon na.

Maganda ring exercise 'yung isulat mo kung ano ang unang pumasok sa utak mo. Walang isip-isip, basta sulat lang. Sa pamamagitan nito, matuturuan mo ang utak mo na mag-adjust sa kung paanong paraan mo talaga gustong i-express ang sarili mo.

I've tried doing it and fortunately, it works for me. Madalas na akong may dalang maliit na notebook at ballpen para magsulat nang kahit ano. Parang nagda-diary ako uli, haha. Kaya nga magandang training rin sa pagsusulat ang diary, diba? 

No comments:

Post a Comment

Popular Posts