Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Monday, June 10, 2019

The Girl From The Coffee Shop 2 Teaser

“Bakit ka pa bumalik?
Bakit kung kailan okay na ako,
kung kailan nakalimutan ko na lahat,
tsaka ka pa bumalik?”

Ang happy ending ng kuwento nina Maya at Benjamin ay panandalian lang pala dahil sa pagbabalik ng isang nakaraan ni Maya – si Noel. Alam ni Maya na ang muling pagtuntong niya sa The Forum pagkaraan ng apat na taon ay ang muli niyang pagharap sa nakaraan. Alam niyang muli silang magkikita ni Benjamin – at alam niyang hindi pa siya handa para doon. 

Kung si Benjamin ang tatanungin, limot na nito ang lahat ng tungkol sa kanila ni Maya at ayaw na nitong muling makita ang dating kasintahan, kahit kailan.

Mabibigyan sila ng pagkakataon na itama ang mali pagkatapos ng apat na taon. Pero sapat na ba ang apat na taon upang ibaon sa limot ang masakit na nakaraan o lubhang matagal na ang mga taong lumipas para ituloy nina Benjamin at Maya ang naudlot nilang pag-iibigan?

No comments:

Post a Comment

Popular Posts