Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Monday, June 24, 2019

To Outline or Not to Outline

It actually depends on you, the writer. Kung feel mo na mas makakatulong sa ‘yo ang outlining, go pero kung mas nakakabagal, at mas gamay mong magsulat nang walang sinusunod na guide, okay lang rin. 

Siyempre, bago ka mag-outline ng nobela mo, dapat ready na ang story concept mo, characters, settings. Kung may backstory na rin ang mga characters, better. Kasama lahat ‘yan sa outline. Dapat, may idea ka na rin kung gaano kahaba ang isusulat mo. Siyempre uli, hindi natin parating alam na natin agad kung ano ang simula, gitna at katapusan ng isusulat natin, p’wera na lang kung may superpowers tayo. Kaya huwag nating ubusin ang oras natin at brain cells para isipin kung paano nga ba sisimulan. Sabi ng iba, dapat raw, alam mo na ang ending ng story bago mo simulan para hindi ka maligaw pero personally, bihirang-bihira mangyari sa akin na nasusunod ko ang gusto kong ending. Haha. Usually kasi, maligalig talaga ang mga characters, ayaw sumunod sa writer. So, you can work on your ending as you go along. 
May prologue ba? Epilogue? It’s really up to you. Pero dapat, siguruhin mo sa sarili mo kung kailangan ba talaga ng prologue at epilogue dahil minsan, mas nakakapangit lang ito sa kabuuan ng kwento. 

Maraming paraan ng pag-outline lalo na sa internet, to the point na you will question your own method. Pero dapat walang pakialaman dito kasi nga, wala naman talagang tama o mali sa pag-outline. Iba-iba ang writer kaya what works for some may not work for you. I think it’s a matter of trial and error and when you find a technique that works for you, stick to it.

Basically, meron akong apat na word docs para sa isang nobela:

1. Para sa story concept, title options, possible teasers. 
2. Para sa character profiles. 
3. Conflicts, back story, possible endings, story sequence. 
4. Mismong manuscript.

This is just me and you can just have 2 or more than 4 documents for your novel. Ayun balik tayo sa outlining. Anu-ano ba ang dapat nakalagay sa outline natin? Dito papasok yung tungkol sa mga importante’ng tanong - sino, ano, saan, kailan at bakit. Ang outline ang magiging skeleton ng nobela - simula, gitna, katapusan. Parang sketching rin ito. Kailangan mo munang i-drawing ang base. Wala pa munang shading. Light strokes lang. Think of your blank document as a sketch pad. Story outline is different from sentence outline. Mas vague pa ang story outline while sentence outline is the sub-points. 

Speaking of sentence outline. Dito mo mas mabe-breakdown ang kuwento mo. Kung keri, p’wede mo nang hati-hatiin ang nobela mo into chapters. Then sa ibaba ng chapters ang story sequence. 

Chapter 1: 
1. Ipapakilala ang karakter ni girl. Kung saan nakatira, trabaho.
2. Enter si guy. Kung paano ang first encounter nila.
3. Enter antagonist. Kung ano ang koneksiyon niya sa mga bida.

Then, under ng bawat numbers, tsaka ka maglagay ng sub-points. Parang sketching uli, pagkatapos ng base, dito na ‘yung pag-mix ng shading techniques para magkaroon ng depth.

So you see, when you say you want to write a novel, hindi agad-agad magsisimula ka sa Chapter 1. Preparation is the key. Kahit saan naman, dapat well-thought ang plan para mag-work. Malalaman at malalaman ng reader ‘yan kung pinag-isipan mo ang nobela mo o kung basta may naisulat lang. 

Just want to point out, this is just a guide. Hindi po ito ‘yung ‘formal’ technique so hindi ito foolproof. 

~~

No comments:

Post a Comment

Popular Posts