Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Saturday, June 22, 2019

Why Date a Reader?

1. Mababaw ang kaligayahan. Kasi nga, libro lang, masaya na sila. Libro lang, sapat na. Anniversary, Christmas, New Year, Valentine’s. Hindi mo na kailangang mag-effort bumili ng mamahaling alahas o bulaklak. Libro lang, sapat na. 

2. Readers are smart. Laging uhaw sa bagong kaalaman kaya hindi kayo mauubusan ng mapag-uusapan. Araw-araw nagwo-workout ang brain cells ng mga ‘yan kaya sigurado kang fit sila para sa kahit na anong diskusyon. Hindi boring, diba?

3. Mas maunawain sila, hence, mas madali silang magpatawad. Dahil na rin siguro sa mga nababasa nilang mga kuwento, mas malawak ang kanilang pang-unawa. They always see good things in the bad.

4. Low-maintenance. Most readers care more about the condition of their books than their looks. Hindi mo kailangang mag-effort samahan siya na mag-shopping o bilhan siya ng mga bags at sapatos. Para sa kanila, mas malaga ang kabutihan ng puso kaysa panlabas na anyo.

5. Independent sila. Kahit iwan mo sa isang tabi ‘yan, basta may libro, mabubuhay ‘yan. 
6.Articulate. She reads, therefore, she learns. Malawak ang vocabulary niya at mas madali siyang mag-express ng feelings at opinyon. 

7. She’ll inspire you to be a reader. And this means that you will also learn more, discover more and fall in love with life.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts