Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Monday, July 15, 2019

On POV

1. Isang POV lang bawat scene. Dapat, bago magsulat, linawin muna sa sarili kung kanino’ng perspective ang isusulat mo. Focus on that character, think about his/her personality before writing. 

2. I-break ang scene kapag nagpapalit ng POV. Hindi p’wede ‘yung sa gitna ng dialogue o paragraph ay biglang papasok ang POV ng isa pang character. P’wede ring chapter break, na bawat chapter, ibang POV. Really depends on your writing style.

3. Dapat may dahilan kung bakit magpapalit ng POV. Halimbawa, nagsimula ka sa POV ni character A pero kailangan mong ibahin ang ‘feel’, o kailangang i-focus naman sa iniisip ni character B so change POV tayo. Importante ito lalo na sa tuwing may gusto kang itagong information sa readers.

4. Dapat, first sentence pa lang, ipaalam mo na sa readers kung kaninong POV ang gamit mo. Unless, style mo na o na-establish mo na na bawat scene break ay panibagong POV.

5. Kilalaning mabuti ang bawat character. Kapag ginamit ang POV ni A, dapat ‘in character’ siya, kahit pa nga sa pagde-describe ng mga bagay-bagay. Kaya importante na may pagkakaiba sa personalidad ang bawat karakter ng nobela.

Rule of thumb, stick to your style the entire novel. Kung nagsimula ka sa limited 3rd POV, panindigan mo. Dito madalas magkaproblema kapag 1st POV ang gamit dahil mahirap maging consistent. Paano mo maipapakita sa readers ang ibang storyline o ang iniisip at nararamdaman ng ibang characters kung 1st POV? Be mindful in introducing other characters. Dapat, sa POV pa rin ng main character - how he/she sees the people around.

~~

No comments:

Post a Comment

Popular Posts