Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Sunday, July 14, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 4

MARAMI pa ring tao sa lobby ng Diamond Hotel nang dumating siya roon, mag-aalas dose na ng gabi. Pagkatapos makapag-check in sa front desk ay tumuloy na siya sa kanyang kwarto sa 12th floor kasunod ang bellboy na dala ang dalawa niyang malalaking maleta.

Wala sa loob na kumuha siya ng isang stick ng Hilton Lights sa kanyang gold plated cigarette case at inilagay iyon sa labi. Akma na niya itong sisindihan nang bigla siyang matigilan. Dahan-dahan siyang naupo sa king sized bed at tiningnan ang sariling repleksyon sa malaking salamin sa kanyang harapan. Saglit niyang tiningnan ang hawak na sigarilyo at patapon iyo’ng inilagay sa ash tray na naroon sa night stand. What was she thinking, coming back after the humiliation she went through three months ago?

Halos hatinggabi na nang makarating siya sa Maynila mula Los Angeles at naisip niya na manatili muna sa hotel habang naroon. Naisip niya na mas mabuti iyon para sa sitwasyon. Walang may alam na nakabalik na siya, kahit pa nga si Benjamin. Wala munang dapat makaalam sa ngayon. Because she has to make a spectacular entrance; because she has to make sure that her comeback is something that everybody will never forget.

Dating beauty queen, isang sikat na modelo at hinahangaang talk show host. Sa isang tingin pa lamang kay Nicole ay alam nang mula ito sa mayamang pamilya at sanay sa marangyang buhay. Matangkad, balingkinitan, maganda. Kayang-kaya niyang bihagin ang kahit na sinong lalaki, nakukuha niya ang lahat ng gustuhin. Nicole Sequia can have her pick when it comes to men – trouble is, she only wants one guy, a guy whom she knows will never be hers.

Matagal na niyang kaibigan si Benajmin at halos isang taon rin silang nag-date. Ito ang parati niyang kasama sa mga social functions at parati itong nasa tabi niya sa tuwing kailangan niya ng tulong. Muntik na siyang maniwala na mayroong namamagitan sa kanila, na mayroong posibilidad na mahalin siya ng binata.

Hindi man niya alam ang buong kuwento, dama niya ang lungkot at hinagpis na nararamdaman ni Benjamin nang mga panaho’ng iyon. He was lost and she was more than happy to take the place of that woman who tore Benjamin’s heart into pieces. And just when she thought that everything is doing well between them, tsaka niya muling malalaman ang tungkol sa isang Maya Evangelista. It was Benjamin who broke the news about it…

“She’s back.” It was past midnight and they were in her pad, sharing a couple of drinks. “Maya is back.”

Tiningnan lang ni Nicole si Benjamin at nang mga sandaling iyon, hindi niya alam ang mararamdaman - kung malulungkot ba siya para sa binata o malulungkot siya para sa sarili. Dahil alam niya na kasabay ng pagbabalik ni Maya ay ang muling pagkabuhay ng damdamin ng binata para rito, damdamin na pinaghalo’ng pag-ibig at paghihinagpis.

“What’s your plan?”

Hindi umimik si Benjamin, sa halip ay inubos ang lamang scotch sa baso nito. Ilang minute pa bago ito sumagot. “I need you.”

Sa simula ay hindi alam ni Nicole kung tama ba ang narinig niya. “W-what?” Dahil na rin siguro sa kanyang nainom at sa halo-halong emosyon.

“I need you,” ulit ni Benjamin. Muli nitong sinalinan ng scotch ang baso. “I need your help, Nic.”

Ang pausbong pa lang na ligayang naramdaman ni Nicole ay biglang naglaho. She looked at him again at sa pagkakataong iyon, tila wala na ang nakita niyang pag-ibig sa mukha ng binata, kundi puro galit.

At katulad ng isang mabait na tuta, umayon siya sa plano ni Benjamin – ang magkunwari na kasintahan nito at umarte na mahal na mahal niya ito, na hindi naman talaga mahirap gawin dahil matagal na niya itong minahal…

Hindi na inisip ni Nicole kung ano ang kahihinatnan no’n, lalo na sa kanyang career. Ang mahalaga sa kanya ay ang makasama si Benjamin at mas mapalapit rito dahil hanggang sa huli ay umasa siyang magkaroon ito ng pagtingin sa kanya kahit na katiting.

Until the whole thing went out of control dahil na rin sa estado ng buhay nila – si Benjamin bilang isa sa mga kilalang businessmen sa bansa, at siya bilang isang sikat na TV personality. She had to deal with interviews and she had no choice but to lie. Minsan nga, pakiramdam niya ay parang totoo na ang lahat – ang relationship niya with Benjamin at ang sandaling tinanggap niya ang isang diamond ring mula rito…

“Wear it, Nic. Just until the engagement party.”

Hindi na kailangang magdalawang salita ni Benjamin. Tinanggap ni Nicole ang singsing at nanalangin na sana ay totoo iyon. Pero katulad ng napagkasunduan nilang plano, kailangan ring magtapos ang lahat.

Para kay Nicole, ang gabi ng engagement party nila ni Benjamin ay ang katapusan ng mundo para sa kanya. Si Benjamin ang punong-abala sa lahat ng tungkol sa engagement party na iyon. Kung totoo nga lang ang lahat, si Nicole na siguro ang pinakamasayang bride-to-be. Si Benjamin ang nagdesisyon mula sa menu hanggang sa theme, ito rin ang nag-imbita sa lahat. At sinigurado nito na darating nang gabing iyon si Maya – para gantihan ito at iparamdam rito ang sakit na naramdaman nito noong umalis ito. Pero natapos at natapos ang pagtitipon ay walang Maya na dumating.

“Are you okay?” tanong ni Nicole kay Benjamin nang madatnan niya ang binata sa veranda ng bahay nito na may hawak na isang baso ng whiskey.

“She didn’t come. She doesn’t really love me, after all.”

“I’m just here Benjamin. Tell me what you need, anything, anytime, I’ll be here.” Nang lumapit si Nicole sa kinatatayuan ni Benjamin, nakita niya ang luha sa mga mata nito. And those tears say it all. Tumabi siya rito at hinagod ang likod nito.

“Thanks a lot, Nic. Thank you for always making things easier.” Iniangat ni Benjamin ang mukha mula sa pagkakayuko at tiningnan siya nito.

“You are better than this, Benjamin. I know you’re a lot better than this.”

Tumango ang binata at muling tumungo. “I should stop this nonsense, shouldn’t I? Bakit nga ba ‘ko nagpapaka-gago dahil lang sa kanya?”

Si Nicole naman ang tumango kahit pa hindi nakikita ng kausap.

At muli, uminom ng alak si Benjamin. “But damn it, I love her. Why do I still love her?” galit na halos pasigaw na sabi nito. “Bakit nga ba pinagpipilitan ko ang sarili ko sa kanya? Bakit nga ba siya pa?”

Kung may lakas lang siya ng loob, matagal na sana niyang naitanong rito na bakit nga ba si Maya pa at bakit nga ba hindi na lang siya ang piliin nito?

Mataman siyang tiningnan ni Benjamin. “Bakit nga ba hindi na lang ikaw?” mahinang nitong tanong. “K-kung ikaw na lang kaya?”

Tinanong iyon ni Benjamin na para bang may katotohanan iyon. Lasing na lasing na ito at alam dapat iyon ni Nicole pero hindi rin niya naiwasan na makakita ng kahit na katiting na pag-asa. Wala nang tigil ang pag-iyak ni Benjamin at wala na siyang ibang magawa kundi ang yakapin ito nang mahigpit.

Matagal nang pinangarap ni Nicole ang tagpong iyon at ngayon na nangyayari na, gusto na lamang niyang manatiling kayakap ang binata at hindi na bumitiw pa.

Wala namang dapat sisihin, alam iyon ni Nicole. At kung mayroon mang dapat sisihin, siya iyon, dahil ginusto naman niya ang lahat, dahil nagpagamit siya kay Benjamin. At ngayon, pagkaraan ng ilang buwan ay kinailangan niyang bumalik. Yes, she has a choice to stay in L.A. and live a peaceful life away from the public and the controversies but then again, she couldn’t just let someone else have what’s hers. She couldn’t go on, cry every night, thinking about Benjamin with another woman.

~~

DIAMOND Hotel, 6 pm.

She's wearing Rajo Laurel, a black long gown with lots of swarovski crystals. Her hair is in a tight bun, exposing her smooth sexy back. Mataman niyang tiningnan ang sarili sa salamin habang isinusuot ang paborito niyang silver necklace with princess cut diamond pendant, which was given by Benjamin as a gift on her 24th birthday.

Tiningnan ni Nicole ang cellphone, hinihintay pa rin ang sagot ng binata. Pinadalhan niya ito ng text message para sabihin ang pagdating niya at ang kagustuhan niyang makausap ito. Halos isang oras na ang nakararaan pero hanggang ngayon ay wala pa rin itong tugon. He's not like this, he's never like this. Benjamin used to always reply to her messages immediately – those were the times when she was the only woman in Benjamin’s life.

And as her phone rang, she knew that it's showtime.

~~

PENTHOUSE Suite, C&C Condominiums, 6:30 pm

Habang inaayos ang bowtie ng kanyang deep blue tuxedo ay nakatingin siya sa kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Nicole ang natanggap niya na sadya niyang ikinagulat dahil ilang buwan na rin silang hindi nagkakausap.

TIningnan ni Benjamin ang suot na relo – alas siyete na ng gabi at kailangan pa niyang sunduin si Maya. Kailangan niyang sunduin ang kasintahan at pumunta sa event ng kanyang Tito Victor, at magkunwaring ayos lang ang lahat, na wala siyang anupamang inaalala, na parang wala lang sa kanya ang muli nilang paghaharap ni Nicole.

"Mr. President, naghihintay na po sa ibaba ang driver."

Huminga siya ng malalim. Alam niyang kailangan niyang harapin si Nicole at kausapin ito ngayon. Muli niyang dinampot ang cellphone sa nightstand at ini-dial ang numero ni Maya.

~~

THE Draft Apartelles, 7:15 pm

Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang cellphone sa kanyang kama. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman nang matanggap ang tawag ni Benjamin. Ang gabing iyon na dapat sana ay ang magiging isa sa magagandang pangyayari sa buhay niya ay mukhang hindi pa yata matutuloy. Kahit pa walang nasabi si Benjamin kung bakit hindi siya nito masusundo nang gabi'ng iyon, ay hindi maganda ang pakiramdam niya tungkol don. Pero sabi ni Benjamin, male-late lang ito, pupunta pa rin ito sa event kaya wala dapat siyang ikabahala.

Bago siya tuluyang lumabas ng kuwarto ay muli niyang tiningnan ang sarili sa malaking salamin. Magaling ang mga ipinadala ni Jeff na hair at makeup stylists - Maya looked gorgeous, with her French twist hair and her timeless Audrey Hepburn-inspired cocktail dress. She looked fabulous and nothing can ever ruin this night, she'll never let it happen.

~~

TAPOS na ang awarding ceremony at naroon na ang lahat sa Fiesta Pavillon. Naroon ang mga panauhin, mga awardees, politiko, artists at mga kaibigan ni Mr. Victor Diestro.

Binabati si Maya ng lahat ng mga nakakakiala sa kanya - mga kaibigan, ka-trabaho, naging kliyente, ilang tagahanga. Marami nang photographers at reporters sa entrance ng ballroom at halos masilaw siya sa sunud-sunod at sabay-sabay na flash ng camera sa kanyang direksyon. Oo, medyo nasasanay na siya sa mga ganoong klaseng atensiyon sa tuwing may mga pagtitipon pero kung papipiliin siya, mas gugustuhin pa rin niya ang tahimik at simple’ng buhay. Ngayon, medyo nagpapasalamat na rin siya at hindi niya kasabay dumating si Benjamin dahil tiyak na pagpi-piyestahan sila ng press kapag nagkataon.

Nang makita ni Maya sina Pam, Emman, Jeff at sir Raymond sa di kalayuan ay medyo nawala ang kaba niya. Halos patapos na rin ang pagtitipon pero wala pa ring Benjamin na dumarating. Sinubukan niya itong tawagan pero parating out of coverage area ang cellphone nito. Ngayon, hindi na niya maiwasang mag-alala.

"Baka may importanteng trabaho lang na inasikaso," ani Pam.

“Kahit pa, dapat nag-text man lang siya.” Umiling si Maya at muling tiningnan ang hawak na cellphone. Naroon sila ni Pam malayo sa karamihan.

Dapat ay tinawagan siya nito. Dapat ay sinabi ni Benjamin na abala ito sa ibang bagay at hindi na makakarating…o pinaglalaruan lang talaga nito ang damdamin niya simula pa lang. Biglang bumalik lahat kay Maya - ang posibilidad na lahat ng mga nangyayari sa kanya ngayon at lahat ng ginagawa sa kanya ni Benjamin ngayon ay parte pa rin ng paghihiganti nito.

Paano nga kaya kung gusto lang pala uling ipadama sa kanya ni Benjamin ang pakiramdam ng basta na lang iniiwan? Ramdam ni Maya na malapit na siyang maiyak.

"Maya, ayan na si Engineer."

Bigla ang ginawang paglingon ni Maya. Nakita niyang palapit na si Benjamin sa kinaroroonan niya samantalang palayo na si Pam para bigyan sila ng pagkakataong makapag-usap. Awtomatikong napangiti si Maya nang makita ang kasintahan na nakatitig at nakangiti rin sa kanya. He looked dashing with his tailored black tuxedo.

"Wow, you look stunning." Tiningnan siya ni Benjamin mula ulo hanggang paa and then kissed her on the cheek.

"T-thank you...i-ikaw rin."

"Sorry to keep you waiting, honey…may inasikaso lang ako," sabi ni Benjamin sabay hawak sa balikat niya.

"Okay lang. Ang importante, narito ka na ngayon," nakangiti niyang sabi. Gusto niyang magalit sa sarili dahil sa mga negatibong bagay na naisip niya tungkol sa kasintahan kanina.

Hinawakan ni Benjamin ang dalawa niyang kamay. "Honey, don't go anywhere, just wait for me here…I just have to see Tito Vic. I'll be back and then we'll talk about something important, okay?"

At pagkatapos siya nitong bigyan ng isang matamis at maiksing halik sa labi ay tuluyan na itong umalis. Babalik na sana siya sa mga kaibigan nang may biglang humarang sa kanyang daraanan. Ni sa panaginip ay hindi niya naisip na muli silang magkikita ng taong iyon - magkakausap. Si Nicole Sequia. She looked even better than the last time Maya saw her. She was wearing an elegant long gown, something that she only sees in fashion magazines.

"I'm not gonna waste both our time. I need to talk to you."

Kung ano man iyon, hindi na maganda ang pakiramdam niya simula pa lang.

"Benjamin has no idea about this. I'm talking to you now because I know it's the right thing to do...and because I think you ought to know."

"T-tungkol sa'n ba ito?" tanong ni Maya. Nilakasan na niya ang loob niya dahil parang mahihimatay na s'ya kung patatagalin pa nila iyon.

Inilapag ni Nicole sa pinakamalapit na mesa ang dalang baso ng champagne. "Well, basically, this is about Benjamin, me...and you," sabi ni Nicole. Seryoso ito at walang kangiti-ngiti sa mukha.

Pasimple'ng iniligid ni Maya ang paningin para hanapin ang kinaroroonan ng kasintahan. Kung ano man ang gustong sabihin ni Nicole, sa tingin niya ay dapat na naroon rin ang binata. Lalo na't sa tingin niya ay isang napaka-importante'ng bagay iyon.

"I'm pregnant."

Daig pa ng isang napakalakas na pagsabog ng bomba ang naramdaman ni Maya nang bitiwan ni Nicole ang mga katagang iyon. Sa simula ay parang nabingi siya at parang hindi niya iyon narinig. Parang na-blangko ang utak niya at namanhid ang buo niyang katawan. Gustuhin man niyang tumakbo ay hindi niya magawa.

"Did you hear what I just said?" Nicole asked, a mixture of amusement and irritation. "I am carrying Benjamin's child."

Hindi na kailangan ni Maya na marinig nang dalawang beses ang balitang iyon. Nakatitig lang siya sa babae sa harap niya, naghihintay at umaasa na ito ay maglaho. Pero ilang sandali pa ang lumipas ay naroon pa rin sa harap niya ang maganda nitong mukha.

"Now, I'm not gonna tell you to forget about your relationship with Benjamin. I'm not even going to beg you to stay away from him. Pero kung matalino ka at disente ka'ng babae, alam mo na siguro ang dapat gawin."

At bago pa ito tuluyang umalis, nag-iwan pa ito ng mga katagang lalo lang nagpalala sa sitwasyon. “I’m not the type who would give up just like that. Benjamin is mine and with this baby, I could do everything, anything to keep our family together.”

Pagkatapos ng pag-uusap nilang iyon ni Nicole, pakiramdam ni Maya ay katapusan na ng mundo. Hindi siya makahinga at parang gusto na lang niyang mamatay.

~~

No comments:

Post a Comment

Popular Posts