Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Thursday, September 12, 2019

Conflict: Internal vs. External

Sabi nila, the more complicated the conflict, the better. Siguro nga dahil may ilan akong MS na napa-revise at na-reject dahil sa kulang raw sa conflict. Haha.

Internal Conflict. Ito ‘yung struggle ng bida - character driven ang problema. Halimbawa, may gusto silang mangyari, may ambisyon na gustong matupad, o may bagay na gustong makuha. At bago niya makuha ang end goal, may mga balakid siyang kailangang harapin. Dito, p’wedeng mas ma-develop ang character ng bida. Tandaan, internal conflict is all about the psychological and emotional aspect. Subjective ang conflict na ito dahil depende ang lahat sa personalidad ng bida kaya importante na kilalang-kilala mo ang character na ginawa mo.

External conflict. Ito naman ‘yung problema na nangyayari sa paligid ng bida, kung saan iikot ang buhay niya, dahilan ng mga gagawin niyang aksiyon. In short, ito ‘yung mismong plot ng story mo. P’wedeng conflict na dala ng ibang tao o pangyayaring hindi inaasahan. External conflict is objective.

Internal conflict - goal ng character mo.
External conflict - goal ng story.

Kailangan ng maganda at solid na problem na pipigil sa bida na makuha ang gusto o kailangan niya. Hayaan mo ang bida na gawin ang lahat at magsumikat para maabot ang goal niya. Kapag strong ang conflict, mas lalaban ang bida at the more na lumaban ang bida, mas mapapamahal siya sa mga readers. 

~~

No comments:

Post a Comment

Popular Posts