Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Wednesday, October 2, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 EPILOGUE

KUNG tatanungin kung gagawin ko pa rin ang mga desisyong nagawa ko noon, ang sagot ko, oo. ‘Yung tungkol kay Noel, alam ko na nakatakda iyon na mangyari. ‘Yung naging magkaibigan kami, ‘yung naging malapit kami sa isa’t-isa, ‘yung minahal ko siya, ‘yung pagsama ko sa kanya sa Milan – lahat iyon, nangyari para mapunta ako sa kung nasaan ako ngayon. Napagtanto ko na simula noon ay si Noel ang guardian angel ko at hanggang ngayon ay binabantayan pa rin niya ako at si Jamie.

And as for Benjamin, he’s everything I expected him to be – and even more. Isa siyang responsableng ama at mapagmahal na asawa. Hindi ko inasahan na magiging masyado siyang maalaga kay Jamie na minsan, pakiramdam ko ay mas mabuti siyang ama kaysa sa mabuti akong ina. Si Benjamin ang nagpapaligo kay Jamie, nagpapakain, nakikipaglaro at nagbabasa ng bedroom stories rito sa gabi. 

Ikinasal sina Pam at Emman noong nakaraang linggo. Isang simple at pribadong kasal iyon, kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Isang taon na si Emily, na parating kalaro ni Jamie. Parati kong isinasama si Jamie sa coffee shop at doon sila nakakapaglaro ni Emily, at hindi na ako magtataka kung magiging best friends ang dalawa. Madalas rin sa shop sina Jeff at Mr. Raymond para makalaro ang mga bata. They love kids and I hope one day, they get married and would be able to take care of kids of their own.
Ano na nga ba ang nangyari kay Nicole? Sa totoo lang, wala na kaming balita sa kanya, bukod sa paminsan-minsang paglabas ng pangalan nito sa magazines, internet at TV at ayon sa mga bali-balita, ikinasal na siya sa mayaman niyang Italian boyfriend at ilang buwan na ring buntis. 

Noong nakaraang linggo lang, nagkita kami ni Kat sa isang event at isang salita lang ang p’wede kong ilarawan sa pagkikita naming iyon – awkward. Lalo na nang mapunta ang usapan namin kay Noel. Nagtanong siya tungkol kay Noel at hindi ko alam na wala pala siyang ideya tungkol sa nangyari. Nawalan na raw sila ng communication pagkatapos ng event ni Sir Diestro at nabalitaan na lang raw niya na nasa Milan na si Noel, kasama ako. Ramdam ko ang lungkot at pagdadalamhati niya nang malaman niya ang nangyari at alam kong pinipigilan lang niyang umiyak sa harap ‘ko nang mga oras na ‘yon. Doon ko nalaman na totoong minahal ni Kat si Noel.

Nakakapanghinayang. Hindi sila nabigyan ng mas mahabang pagkakataon para magkakilala pa nang lubos at magkaro’n ng mas malalim na ugnayan. Dahil kung mayroon mang magmamahal kay Noel nang buo, siguro si Kat na iyon. 

Marahang inilapag ni Maya ang mga dalang bulaklak sa ibabaw ng upuang bato sa ilalim ng malaking puno, na paborito nilang lugar noon ni Noel noong high school. Iyon ang isa sa mga huling habilin ni Noel – na magkaroon ng isang upuang bato sa kanyang pangalan, sa ilalim ng punong mangga, sa tabi ng ilog. At doon na nila nakagawiang alayan ng bulaklak si Noel. Nasa Milan man ang mga labi nito, patuloy pa rin niyang dinadalaw ang lugar na iyon bilang pag-respeto at pag-alala sa mga kabutihang nagawa nito sa kanya, sa kanila ni Benjamin.

“Are you ready?” narinig ni Maya na tanong ni Benjamin. Nasa likod niya ito, nakaakbay ang isang kamay sa kanya, habang hawak ng kabila ang kamay ng anak. 

Bahagyang tumango si Maya. “Jamie, say goodbye to your Ninong Noel.”

Mabilis na lumapit ang apat na tao’ng gulang na si Jamie sa upuang bato. “Goodbye, Ninong Noel. Happy birthday po.” Inilagay nito sa ibabaw ng upuan ang hawak na bulaklak ng santan, na napitas nito sa di kalayuan. 

Sumunod si Benjamin na naglagay ng isang pumpon ng puting rosas. “Sayang, hindi ako nagkaroon ng chance na magpasalamat sa kanya sa personal.”

“Ano’ng ipagpapasalamat mo?” tanong ni Maya.

“’Yung pag-aalaga niya sa inyo ni Jamie, ‘yung pagmamahal niya sa inyo. Tsaka ‘yung pagkumbinsi niya sa iyo na bumalik kayo sa akin.”

Napangiti si Maya. “I’m sure, alam na niya iyon.”

“Ah, I have an idea,” bulong ni Benjamin sabay yakap sa kanya. “May naisip na akong ipapangalan sa baby girl natin,” nakangiting sabi ni Benjamin. Hinawakan nito ng dalawang kamay ang siyam na buwan na niyang tiyan. Anumang oras ay maaari na siyang manganak. 

“Ano?” natatawang tanong ni Maya. Noon pa sila nag-iisip ng ipapangalan sa pangalawa nilang anak pero hanggang ngayon, wala pa rin silang napagkakasunduan.

“Noelle Gabrielle. Pangalan ni Noel at pangalan ng dad mo, Gabriel.”

Hinigpitan ni Maya ang pagkakahawak niya sa kamay ng asawa. “Ang ganda! Kung saan man sila naroon ngayon, siguradong masayang-masaya sila.”

At ilang sandali pa ay mas humigpit pa ang hawak niya sa mga kamay ni Benjamin, hanggang sa dalawang kamay na nito ang hawak niya.

“B-bakit, honey?”

“M-manganganak na yata ako, Benj!”

Hindi malaman ni Benjamin kung ano ang gagawin, kung bubuhatin si Maya o kung bubuhatin si Jamie. Kahit na halos mamilipit si Maya sa sobrang sakit ng tiyan ay hindi pa rin niya maiwasang matawa dahil sa pagkataranta ng asawa. At hindi naman niya ito masisisi dahil iyon ang unang pagkakataon na maranasan ni Benjamin ang ganoon. 

~~

EKSAKTONG alas otso ng gabi nang mailuwal ni Maya ang isang sanggol na babae. Naroon sa delivery room si Benjamin mula nang maglabor siya hanggang sa manganak. Mangiyak-ngiyak pa ito nang sa wakas ay nahawakan na nito at nabuhat ang pangalawang anak. 

“She’s beautiful, kamukhang-kamukha ng nanay niya.” Naupo si Benjamin doon sa kama, sa tabi ni Maya. Hawak nito sa isang kamay ang anak, habang nakadantay sa balikat ni Maya ang isa. Naroon lang si Jamie, tahimik na tinitingnan ang bagong kapatid. 

“I think she looks like me!” nakangiting sabi ni Jamie.

Nagkatinginan sina Maya at Benjamin at natawa. Pati na rin ang iba pang tao na naroon sa loob ng kuwarto. Ilang sandali lang ay isa-isa nang nagdatingan ang mga kaibigan at kapamilya nina Benjamin – sina Emman at si Pam, kasama si Emily, sina Jeff at Raymond, pati na rin ang ama ni Benjamin at si Sir Vic Diestro. Everyone in the room was just mesmerized with the new baby that nobody was able to say a word. Lahat sila ay nakatingin lang kina Maya, Benjamin, Jamie at baby Noelle, nakangiti. 

“Ninang ako, ha,” biglang sabi ni Jeff. 

Ipinanganak si Noelle Gabrielle noong March 20, kapareho birthday ni Noel. Nagkataon? Hindi. Sa tingin ko, mas tamang sabihing tadhana iyon.
~~

WAKAS

No comments:

Post a Comment

Popular Posts