Friday, May 31, 2019

The Girl From the Coffee Shop 1 Chapter 1

SI ENGINEER,” bulong ni Pam sa akin nang mamataan si Eng. Contreras na parating sa counter.

“One espresso, please.”

Ngumiti si Engineer ng napakaganda’ng ngiti na nagpahinto sa ikot ng aking mundo. Isang napakagandang ngiti na lalong nagpataranta sa akin. Mabuti na lamang at naroon si Pam para siya ang kumuha ng order nito.

“One espresso coming up, sir,” sagot ni Pam. Namula ang mukha ni Maya pagkatapos noon. Hinila siya ni Pam palayo sa counter, palayo kay Eng. Contreras.

“Ilang daang taon mo na nga bang pinagpapantasya ‘yang si Engineer?”

Harry Potter Miniature Books + Book Trunk!

miniature HP books!

What' You've Missed