Sunday, June 2, 2019

A Shortcut 'Trip to Quiapo'


Watching Ricky Lee on Inside the Cinema Circle was like actually being in one of his writing workshops (one of my lifelong dreams). So while watching, I took down notes to inspire ‘the writer’ in me. Just want to share his wisdom for those who are dreaming of becoming a writer like me.

Mga Klase ng Writers

Iba-iba ang klase ng writer. May nag-a-outline at nagpa-plano, may walang pakialam kung saan dalhin ng imahinasyon. May kayang magsulat nang tuluy-tuloy, may ilang buwan na o taon, hindi pa rin matapus-tapos. May hindi kailangan ng inspirasyon at parang makina kung makatapos ng manuscript, mayroon namang mahal na mahal ng writer's block to the point na hindi na n'ya mahiwalayan kahit anong pilit. May mga nagsusulat dahil 'kailangan', mayro'n namang nagsusulat nang walang dahilan. Pangtanggal ng stress, outlet, o paraan para makawala sa realidad. May mga nagsusulat para sa pera, meron para sumikat. May nagsusulat para sa mga mambabasa at may nagsusulat para sa sarili. Iba-iba ang klase ng writer. Iba ka, iba siya. Walang dahilan para magkumpara. Ang mahalaga, nagsusulat ka dahil 'yon ang gusto ng puso mo at wala nang iba pa.

Blackpink in Our Area!

before

The daughter insisted that I make miniatures of her favorite Korean girl group. And so I did! Here's my chibi version of BlackPink members Jisoo, Jennie, Lisa and Rose'.


after

The Girl From The Coffee Shop 1 Chapter 3

MAYA!”
“Bakit po, sir Mike?” Agad na nilingon ni Maya ang tawag ng manager nila, na kabababa lamang ng telepono. Nakangiti itong lumapit sa kanya. May bulaklakin itong scarf sa leeg at mapula nag mga pisngi nito dahil sa blush-on.
“One iced tea, 49th floor.”
Nagkatinginan sila ni Pam. 49th floor. Opisina iyon ni You-Know-Who. “P-pero sir, kaka-deliver lang po roon ni Ate Flor kanina-“
“Eh sa nagpapa-deliver uli, ano’ng magagawa ko?”
May point si Sir Mike. Ano nga naman ba ang magagawa nila? Kahit pa isang daang beses pa iyon magpa-deliver, wala naman silang magagawa. “S-sir, iba na lang po ang paakyatin ninyo,” nakasimangot niyang sabi.
“At bakit? Dati-rati, halos makipagpatayan ka para lang ikaw ang i-assign ko kay Papa Benjamin, pagkatapos ngayon, tumatanggi ka na?”
Pareho silang natawa ni Pam. Totoo iyon, na mahabang pakiusapan ang ginawa niya rito para lang siya ang mag-deliver sa opisina ni Benjamin tuwing umaga. Pero hindi na niya iyon gusto ngayon.
“P-pero sir-“

What' You've Missed