Monday, June 3, 2019

On Writer's Block Pt.1

One of the most frustrating problems writers experience is yeah, writer's block - or whatever you want to call it, basta 'yung tipong kahit ano ang gawin mo, hindi ka makapagsulat o hindi ka makapag-isip ng isusulat. I'm still suffering from writer's block most of the time but now, I'm trying to fight it. Yes, we can fight it, my dear fellow newbies. 

On Crappy Writing

Write crap. Accept that it is crap. And keep on writing.- Michael Wilson

Ito ang isa sa mga writing tips na nabasa ko (Becoming a Better Writer). Isa raw sa madalas na dahilan ng writer's block ay ang mataas na expectations natin sa ating mga sarili bilang mga manunulat. 'Yung tipong unang page pa lang o unang sentence pa lang, gusto agad natin, pang-Palanca na agad ang peg kaya ang ending, frustration. At ganito rin ang advice ni Natalie Goldberg (Wild Mind: Living the Writer's Life). Ang sabi niya - you are free to write the worst junk [in the universe].

The Girl From The Coffee Shop 1 Chapter 4

BENJAMIN tried to visit his uncle as often as he could. Lumaki siya na ito ang kasa-kasama lalo na’t masyadong abala ang kanyang ama sa mga negosyo. Hindi siya mahilig sa sining at wala siyang alam tungkol dito pero natutunan niya ang mag-appreciate ng art at siya ang nangunguna nitong tagahanga.

“Mabuti naman at dinalaw mo ‘ko,” natatawang bati ng kanyang Tito Victor. Maliit ito’ng lalaki, medyo maputi na ang mahabang buhok. Sa unang tingin pa lamang ay alam mo nang isa itong artist.

“Kumusta po? Nanatiling nakatayo si Benjamin habang tinitingnan ang kabuuan ng lugar. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakapunta sa opisina’ng iyon at marami na ang nagbago sa lugar, marami nang nadagdag sa mga paintings at mga bagay-bagay na kinokolekta ng tiyuhin. Nilingon niya ito nakita’ng nagsusulat ng kung ano sa luma nitong kuwaderno.

What' You've Missed