Wednesday, June 5, 2019

Ano nga ba ang Proseso ng Pagsusulat ng Isang Nobela?

1. Mag-isip ng magandang genre/concept. Romance ba ang gusto mo, sci-fi? Horror? Erotic? Dapat bago ang lahat, ma-establish mo muna kung ano’ng genre ang gusto mong isulat.

2. Summary. P’wedeng isang sentence lang or isang paragraph. Wala pa munang names ng characters, locations o details. Basta kung tungkol saan lang ang nobela mo. ‘Yung ibang publishers kasi, ito ang hinihingi so as much as possible, sa summary pa lang, makukuha mo na ang atensiyon ng reader.

The Girl From The Coffee Shop 1 Chapter 7

SO, siya pala ‘yung sinasabi mong kaibigan from Manila.”

Ngumiti lang si Benjamin. Dumating si Jeffrey pagkaraan ng dalawang oras at katulad ng inaasahan, nagulat ito nang makita si Maya doon na kasama niya. Kausap ng dalaga ang kanyang ama sa garden habang naroon sila ni Jeffrey sa may veranda. Sinalinan ni Benjamin ng red wine ang baso ni Jeffrey habang iiling-iling ito. Noon pa man, ay sinasabi na nito sa kanya na ang inis na nararamdaman niya noon kay Maya ay hindi talaga pagkainis.  That he was just trying to avoid the feeling that’s growing inside him for her.

“So, is she the reason why you suddenly cancelled your ‘business engagement’ this weekend?”
“Kailangan ko raw talagang makita ‘yung site ng hotel, Jeff.” Tinanaw ni Benjamin ang dalaga na kausap pa rin ang ama niya. He’s glad they liked each other instantly. “Okay, she’s one of the reasons.”

Nagsusulat Ka Dahil?

Fine, gusto nating magsulat pero ang tanong, bakit natin gustong magsulat? Minsan kasi, hindi sapat 'yung gusto lang natin. Dapat, may goal tayo, may drive to achieve our goal, and then we do something about it. Nagsusulat ba tayo dahil gusto nating ma-publish, sumikat, kumita, o passion lang talaga?

What' You've Missed