Friday, June 7, 2019

The Girl From The Coffee Shop Chapter 9

DAPAT ko ba siyang bigyan ng pagkakataon? Oo, pero nilalamon pa rin ako ng takot. Pagkatapos ng naging pag-uusap namin sa coffee shop ay isang linggo kong hindi nakita si Benjamin – dahil iyon ang sinabi ko sa kanya. Sinabi ko na kailangan ko ng panahon para makapag-isip. Balita ko ay nasa New York siya at sa buong isang linggo na wala siya, dapat ay naging tahimik na ang buhay ko. Pero hindi. Napagtanto ko na hindi pala talaga madaling biglang mawawala ang isang mahalagang tao sa buhay mo, na siyang tanging nakapagpapasaya sa buhay mo.

What' You've Missed