Saturday, June 8, 2019

So You Think You're A Writer?

Oo nga, mahusay kang maghabi ng mga salita, magaling kang magpakilig, magpaiyak at magpatawa. Maganda ang mga nabubuo mong ideya at naisusulat mong nobela. Pero ang tanong, kaya mo ba talagang pangatawan ang pagiging isang writer? 

Hindi ka bagay maging writer kung -

1. Ayaw mo ng kritisismo, hindi bagay sa iyo ang maging writer. Once you put your works out there, someone is going to read it and whether you like it or not, there will always be negative comments about it. Sabi nga, kung ayaw mo ng kritisismo, huwag mong i-post ang gawa mo online. Simple.

2. Kung balewala lang sa’yo ang feedback at komento ng editors. ‘Yung tipong kibit-balikat lang at hindi susundin ang suggestions mula sa editors. Kasi feeling mo, magaling ka at maganda ang nobela mo na hindi na kailangan ng anumang pagbabago o improvement. Oo, mahalaga sa atin ang bawat salita sa nobela natin pero ang editor ay naging editor dahil may mas alam sila kaysa sa atin.

The Girl From The Coffee Shop 1 Chapter 10 (Last Chapter + Epilogue)

ILANG minuto pang nanatili si Noel sa loob ng sasakyan habang tinitingnan ang mga taong pumapasok sa hotel. Malamang ay naroon na si Maya, kasama ang Benjamin Contreras III na iyon. Matagal na panahon silang hindi nagkita ni Maya at ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaharap sila. Hindi niya alam ang aasahan, hindi niya alam ang magiging reaksyon ng dalaga kapag nakita siya, lalo na kapag nalaman nito ang dahilan ng biglaan niyang pagbabalik mula sa Milan. Kinuha niya ang maliit at lumang envelope sa bulsa ng kanyang coat, dahan-dahan iyong binuksan at binasa ang laman niyon sa hindi na niya mabilang na pagkakataon. 

Iyon ang tanging dahilan kung bakit niya gustong makausap si Maya. May mga bagay siyang gustong linawin, may mga bagay siyang gustong sabihin, at may mga bagay rin siyang nais malaman mula dito.

What' You've Missed