Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Wednesday, July 10, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 3

WOW, bago ang kotse mo?” taka’ng tanong ni Pam sa kanya nang minsang sinundo niya ang kaibigan sa opisina nito, na ilang minuto lamang mula sa The Forum. Naabutan niya si Pam sa palagi nitong p’westo sa harap ng building na pinagtatrabahuhan nito at palabas pa lang siya ng kotse ay lumapit na agad ito sa kanya. “At aba, may driver ka na ngayon?”

Sa halip na ngiti, simangot ang isinalubong ni Maya sa kaibigan. Hindi niya gusto ang pagkakaroon ng driver at ng bago’t magarang kotse pero wala naman siyang choice. Sabi ni Benjamin, for her own safety. Sabi ni Benjamin, do it for his peace of mind.

Bago sumunod kay Pam, kinausap muna saglit ni Maya si Mang Tony at sinabi rito na balikan siya sa coffee shop pagkaraan ng dalawang oras. Alas diyes pa lamang noon ng umaga pero masakit na sa balat ang mainit na sikat ng araw.

“Baka sa susunod, may bodyguard ka na rin, ha,” natatawang sabi ni Pam nang malapit na sila sa coffee shop.

Tuesday, July 9, 2019

Ano'ng Klaseng Reader Ka?

  1. The ultimate bibliophile. Kasama na rin dito ‘yung mga collectors. ‘Yung kahit wala nang mapaglagyan ng books at wala nang oras para magbasa, bumibili pa rin ng mga libro dahil - wala lang. Feel na feel lang nila ‘yung may bagong biling books tapos aamuyin ‘yung mga pages bago matulog. Walang pinipiling genre o author. Basta libro, sunggab agad.
  2. The intelligent reader. Ito ‘yung reader na matalino dahil na rin sa pagbabasa. Their minds are like sponges na lahat ng nababasa ay na-absorb ng utak. Sila rin ‘yung mahirap makadebate pagdating sa isang libro dahil tiyak na kaya nilang himayin ang bawat detalye ng bawat librong binabasa nila. PS: Iba ito sa feeling expert lang.
  3. ‘Yung mahilig mag-kritiko. In other words, mga perfect. Lol Nagbabasa ng libro hindi para ma-entertain kundi para i-criticize ito. Kahit gaano kaganda ‘yung nobela, hahanap at hahanap sila ng loophole o mga maling detalye dahil para sa kanila, walang perpektong akda o manunulat.

Sunday, July 7, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 2

MADALING-ARAW na nang matapos sa trabaho si Maya. Isang luxury villa ng isang kilalang artista ang bago nilang proyekto at nasa schematic design phase pa lamang sila, na sa tingin niya ay ang pinaka-stressful na bahagi ng kanilang trabaho.

Wala pang isang taon siyang nagtatrabaho bilang interior designer sa Contreras-Contreras pero pakiramdam niya ay parang mas matagal pa roon. She’s right about her expectations about her new job – it is demanding and most of the time, crazy. Simula nang umalis siya sa coffee shop at maging regular na staff ng firm ay hindi na niya nagagawa ang mga bagay na gusto niyang gawin tulad ng pagpipinta o kahit ang simpleng pang-eenjoy lang sa bahay nang walang inaalala. Sa totoo lang, minsan, gusto niyang bumalik na lang ang lahat sa dati noong mga panahong wala siyang ibang inaalala kundi paano mapansin ni Benjamin. Noon, pangarap lang niya na makita ito nang malapitan pero ngayon, nagagawa na niya iyon anumang oras.

Gusto Mo Ba Talagang Maging Writer? Huwag!

Bago mo sabihin sa sarili mo na wala ka nang gustong gawin kundi ang magsulat at kalilimutan mo na ang lahat pati ang pangarap ng mga nanay at tatay mo para sa iyo, basahin mo ito:

1. Ang pagsusulat, walang katapusan. Hindi ito tulad ng tipikal na 8-5 job na pagkatapos ng trabaho ay p'wede nang mag-relax. Wala rin itong kinikilalang ‘weekend’ o holiday.

2. Kapag nagsusulat ka ng nobela, wala itong pinipiling oras o araw o pagkakataon. Minsan, maliligo ka na lang, matutulog ka na lang, biglang may maiisip kang magandang senaryo na kailangan mo agad i-tipa dahil kung hindi ay mawawala ito na parang bula. At minsan pa ay dadalawin ka ng mga karakter mo sa iyong panaginip para ipaalala sa’yo na kailangan mo nang tapusin ang kanilang kwento.

Popular Posts