Monday, July 15, 2019

On POV

1. Isang POV lang bawat scene. Dapat, bago magsulat, linawin muna sa sarili kung kanino’ng perspective ang isusulat mo. Focus on that character, think about his/her personality before writing. 

2. I-break ang scene kapag nagpapalit ng POV. Hindi p’wede ‘yung sa gitna ng dialogue o paragraph ay biglang papasok ang POV ng isa pang character. P’wede ring chapter break, na bawat chapter, ibang POV. Really depends on your writing style.

What' You've Missed