Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Saturday, August 10, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 8

BAKIT nga ba kung kailan dapat na niyang kalimutan ang mga bagay-bagay ay tsaka pa parang pinaglalaruan siya ng tadhana? Papasok pa lang si Maya noon sa opisina at kasalukuyang nag-aalmusal sa living room habang nanonood ng telebisyon nang marinig niya ang pangalan ng dalawang tao’ng gusto na niyang alisin sa buhay niya – si Eng. Benjamin Contreras III at Nicole Sequia. 

Hindi naituloy ni Maya ang pag-inom ng kape at napatingin siya sa TV kahit pa labag iyon sa kanyang kalooban. 

Popular Posts