Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Tuesday, September 3, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 11

ISANG ordinaryong araw lang iyon para kay Benjamin tulad ng mga nagdaang araw at nagkatao’ng may kliyente si Jeff malapit sa The Forum kaya binisita siya nito. 

“I got call from Maya this morning.”

At iyon lang ang kailangang marinig ni Benjamin para ihinto niya anuman ang ginagawa niya nang mga oras na iyon. “N-nakausap mo siya?” Mula sa laptop ay nagtaas siya ng tingin. 

“Yes,” natatawang tugon nito. Tumayo ito at nagpunta doon sa couch.

Gustong magtanong ni Benjamin ng ‘how is she’ pero pinigilan niya ang sarili. Muntik na niyang makalimutan, galit nga pala siya sa babae’ng iyon at kinasusuklaman niya ang lahat ng tungkol dito.

“Okay naman siya. Milan has treated her well, if you ask me. Naroon lahat ng gusto niya – ang art, ang fashion, ang scenery.”

Thursday, August 29, 2019

Writer Ka Nga Ba?

  1. Kung mas pipiliin mo ang pagsusulat kaysa matulog.
  2. May katabi kang notebook at ballpen sa pagtulog para laging handa.
  3. Mas gusto mong magsulat kaysa gumala.
  4. Mas gusto mong magsulat kaysa maligo. Lol
  5. Kapag nasugatan ka, hindi dugo ang papatak kundi KAPE!
  6. Hindi ka naiinip sa traffic kasi marami kang nabubuong ideas habang nasa biyahe.
  7. Mahilig kang mag-people-watch. Mahilig ka ring mag-imbento ng kuwento tungkol sa mga tao sa paligid mo kahit hindi mo sila kilala.

Wednesday, August 28, 2019

On Protagonists

Mas magiging maganda ang nobela kung maganda rin ang pagkakasulat sa karakter ng bida. Madalas, mayroon tayong ‘model’ ng bida natin, diba? P’wedeng kakilala, kaaway, idol o kaya ay isang tao na naging malaki ang parte sa ating buhay. Madalas, the more realistic the protagonist, the better. Pero siyempre, iba-iba pa rin ang taste ng mga readers and some of them just love their heroes to be ‘almost’ perfect. 

So how do we create effective protagonists?

1. Goal. Dapat, umpisa pa lang, may malinaw nang layunin ang bida dahil ito ang magpapatakbo sa buong story mo. 

2. Strengths and weaknesses. Huwag puro kalakasan ang ibigay sa bida. Dapat, may mga kahinaan rin siya para masubok mo kung paano niya haharapin ang mga paghamon na ibibigay mo sa kanya.

Popular Posts