Thursday, August 29, 2019

Writer Ka Nga Ba?

  1. Kung mas pipiliin mo ang pagsusulat kaysa matulog.
  2. May katabi kang notebook at ballpen sa pagtulog para laging handa.
  3. Mas gusto mong magsulat kaysa gumala.
  4. Mas gusto mong magsulat kaysa maligo. Lol
  5. Kapag nasugatan ka, hindi dugo ang papatak kundi KAPE!
  6. Hindi ka naiinip sa traffic kasi marami kang nabubuong ideas habang nasa biyahe.
  7. Mahilig kang mag-people-watch. Mahilig ka ring mag-imbento ng kuwento tungkol sa mga tao sa paligid mo kahit hindi mo sila kilala.

What' You've Missed