Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Wednesday, October 2, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 EPILOGUE

KUNG tatanungin kung gagawin ko pa rin ang mga desisyong nagawa ko noon, ang sagot ko, oo. ‘Yung tungkol kay Noel, alam ko na nakatakda iyon na mangyari. ‘Yung naging magkaibigan kami, ‘yung naging malapit kami sa isa’t-isa, ‘yung minahal ko siya, ‘yung pagsama ko sa kanya sa Milan – lahat iyon, nangyari para mapunta ako sa kung nasaan ako ngayon. Napagtanto ko na simula noon ay si Noel ang guardian angel ko at hanggang ngayon ay binabantayan pa rin niya ako at si Jamie.

And as for Benjamin, he’s everything I expected him to be – and even more. Isa siyang responsableng ama at mapagmahal na asawa. Hindi ko inasahan na magiging masyado siyang maalaga kay Jamie na minsan, pakiramdam ko ay mas mabuti siyang ama kaysa sa mabuti akong ina. Si Benjamin ang nagpapaligo kay Jamie, nagpapakain, nakikipaglaro at nagbabasa ng bedroom stories rito sa gabi. 

Ikinasal sina Pam at Emman noong nakaraang linggo. Isang simple at pribadong kasal iyon, kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Isang taon na si Emily, na parating kalaro ni Jamie. Parati kong isinasama si Jamie sa coffee shop at doon sila nakakapaglaro ni Emily, at hindi na ako magtataka kung magiging best friends ang dalawa. Madalas rin sa shop sina Jeff at Mr. Raymond para makalaro ang mga bata. They love kids and I hope one day, they get married and would be able to take care of kids of their own.

Popular Posts