Sunday, April 19, 2020

Password to your Heart - CHAPTER 2


Must be LOVE

Evan (8/26/2004 2:03:19 PM): Hi there!
Celine (8/26/2004 2:03:21 PM): Hi, sir.
Evan (8/26/2004 2:10:57 PM): You’ve got webcam?

Saglit muna siyang nag-isip. Oo, meron s’yang webcam pero ayaw niyang ipaalam sa boss niya na meron. Ayaw niyang magpakita rito dahil ayaw niyang makita nito na namimilipit siya sa sobrang kilig sa tuwing kausap niya ito.

Celine (8/26/2004 2:11:24 PM): Yes but I don’t think it’s working perfectly.
Evan (8/26/2004 2:11:28 PM): I see. I just bought a new one this morning. I want to try it. Wait...

O EM GEE.

Evan (8/26/2004 2:11:48 PM): You see it?

O EM GEE ulet.

Kin-lick ni Celine ang ‘accept’ button para makita ang webcam ng kausap. Ilang sandali pa itong blangko at nang tuluyan itong luminaw, hindi alam ni Celine kung titili o tatalon dahil sa nakita. Pero siyempre, she should act as if it’s just an ordinary episode in her ordinary life.

Celine (8/26/2004 2:11:52 PM): Yes, perfectly clear, sir.
Evan (8/26/2004 2:11:55 PM): Just got a new haircut. What do you think?

Kahit ano sigurong klase’ng hairstyle, babagay kay Evan. Instead of his signature almost shoulder-length wavy hair, now it was clean cut. He looked more serious, but still very gorgeous.

Celine (8/26/2004 2:12:08 PM): It suits you, sir.
Evan (8/26/2004 2:12:39 PM): Really? Do I look good?

Habang nagsasalita si Evan ay nakaharap lang ito sa monitor, inaayos ang buhok at ang suot na eyeglasses, na tila nagpapa-cute at gustong isipin ni Celine na gano’n na nga.

Celine (8/26/2004 2:14:25 PM): Yes, sir. it’s good.

Dahil hindi naman niya p’wedeng sabihin na he looks like a God.

And days turned into months, and years, na hindi namamalayan ni Celine. They chat every single day and she actually thinks that they have become closer than ever. He even told her not to address him as ‘boss’ because according to him, it just makes him feel old.

Evan is in his early thirties, making him five years older than Celine. Overall, he’s a nice guy. Tuwing may okasyon nga, tulad ng Pasko at New year, ay palagi nitong binabati ang buong pamilya ni Celine – ang nanay n’ya, at ang dalawa niyang kapatid. Akala nga noon ng nanay n’ya ay boyfriend niya ito – wish n’ya lang. At nang nakaraan niyang kaarawan, nagulat siya nang may dumating na package mula sa binata – isang kahon ng paborito niyang tsokolate, na kung p’wede lang na ipa-frame niya ay ginawa na niya.

Evan (12/20/2006 7:29:58 PM): Good evening, Celine
Celine (12/20/2006 7:31:42 PM): Hi there, Evan.
Evan (12/20/2006 7:31:46 PM): How are you?
Celine (12/20/2006 7:33:00 PM): Good, how about you?
Evan (12/20/2006 7:33:04 PM): Hmm, fine. I’m kinda missing someone 😊

Hindi alam ni Celine pero biglang parang kumulo ang dugo niya. Bakit ba pati ang tungkol sa babae’ng nami-miss nito ay kailangan pa nilang pag-usapan. Gusto niyang itanong kung sino pero parang hindi tama, parang wala na yata siyang pakialam do’n.

Evan (12/20/2006 7:35:11 PM): Celine? Still there?
Celine (12/20/2006 7:34:43 PM): Yeah. 😀
Evan (12/20/2006 7:34:58 PM): I said, I’m missing someone. You know who is it? 😊
Celine (12/20/2006 7:35:27 PM): No.
Evan (12/20/2006 7:45:34 PM): She was out the entire day yesterday.

And she doesn’t really need to know that.

Evan (12/20/2006 7:45:40 PM): Celine?
Celine (12/20/2006 7:45:49 PM): Yes?
Evan (12/20/2006 7:46:18 PM): Where were you yesterday?
Celine (12/20/2006 7:46:31 PM): Just met with some friends.

Well, that’s not true. She didn’t go out with her friends, she just had to take some time off, away from the internet, away from him. Yesterday was probably the worst day ever in her entire life – no exaggeration. At iyon ay dahil sa nakita niyang ilang pictures ng binata sa Facebook, kasama ang isang magandang babae.

Evan (12/20/2006 7:46:45 PM): Well, I missed you. 

Parang huminto ang pintig ng puso ni Celine. Evan missed her. Was she the one he’s talking about!

Celine (12/20/2006 7:46:55 PM): You missed me?
Evan (12/20/2006 7:46:57 PM): Yeah. I had nobody to talk to yesterday. You didn’t miss me?

At pa’no n’ya sasagutin iyon?

Celine (12/20/2006 7:46:59 PM): 😊
Evan (12/20/2006 7:47:01 PM): Oh, well. I did, miss you. By the way, I’m thinking of visiting Manila next week. Could your family adopt me for the holidays? 

~~

AND yes, Evan came. They met at a coffee shop in one of those high-end malls in Makati area, near his hotel. Dumating si Celine sa coffee shop na iyon nang mas maaga kaysa sa napagkasunduan nila – dahil gusto niyang i-relax nang husto ang sarili bago ang personal nilang unang pagkikita.

Celine picked one of her favorite dresses. It was a teal knee-length dress with short sleeves and gold buttons. Its princess seams and side zip create a retro and fresh appeal. Doon siya sa pandalawahang mesa ng coffee shop, doon sa pinakamalayo sa entrance. Habang kunwa’y nagbabasa ng libro ay paminsan-minsan siyang nagtataas ng mata, tinitingnan ang bawat taong nagdaraan, pumapasok at lumalabas ng coffee shop. She checked her wristwatch – 5 o’clock.

And just as Celine was about to drink her coffee, she saw the guy coming. He was looking around, looking for someone. Napakapormal nitong tingnan sa suot na navy blue polo polo at kulay krema’ng pantalon. He’s also wearing his signature eyeglasses.

Hindi kumibo si Celine, hindi siya tumayo o ni kumaway man lang para makita ng binata. Pero hindi na iyon kailangan dahil agad rin naman siya nitong nakita sa sulok ng coffee shop. Kumaway ito sa kanya at ngumiti ng pagkaganda-gandang ngiti.

Celine!”

Nagtinginan ang halos lahat ng tao’ng naroon sa loob dahil sa lakas ng boses ng binata. Pero tila wala itong pakialam. Pahangos itong lumapit kay Celine at nakipagkamay.

Pull yourself together, girl, sabi ni Celine sa sarili habang nakatingin sa bagong dating. “H-hi,” kimi niyang bati. Iyon lang ang nakayanan niyang sabihin. Ngumiti siya at nakipagkamay rin.

Wow, it’s nice to see you in person, at last!”

Y-yeah, nice to see you, too.” Pakiramdam ni Celine, para siyang isang fan na na-starstruck sa isang ini-idolo’ng artista. Seeing Evan face-to-face wasn’t just nice. ‘Nice’ was the least word that could ever describe it. Nakaupo na’t lahat si Evan ay nanatili lang siyang nakatitig rito, nakatulala.

So, when can I meet your family?”

~~

AND yes, Evan met Celine’s family. It was like she had no choice but to introduce him to them. At dahil do’n ay lalong naghinala ang mga ito sa tunay na relasyon niya sa binata. Na kahit ilang beses niyang sabihin sa kanyang ina na boss niya ito at iyon lang ‘yon, ay hindi ito naniniwala.

Hindi alam ni Celine kung paano nangyari pero agad na naging ‘parte’ na ng pamilya si Evan. Siguro, dahil sa mabait talaga itong tao, magaling makisama at madaling makagaanan ng loob. Palabiro, makuwento at masayahin. Sa kanila na nga ito nagpasko, at nagbagong taon.

Your family is wonderful, Celine. You are very lucky to have a family like them,” sabi ni Evan nang ihatid niya ito sa sakayan ng taxi. Madaling-araw na iyon ng bagong taon.
Tumangu-tango si Celine. Totoo naman ‘yon.

Really, thank you for the warm welcome. And for letting me spend the holidays in your home. This is the best Christmas and New Year ever. I will never forget this.”

No problem. My family loves you,” natatawang sabi ni Celine. Sa tinagal-tagal ng pagkakakilala nila, madali na niyang nasasabi ang mga bagay na gusto niyang sabihin. And she was more than happy to have him during the holidays.

I love them as well.”

And I love you – muntik na niyang masabi. Para makaiwas sa mga mata ng binata, tumingin siya sa kalsada at kunwari ay naghahanap ng taxi na masasakyan nito. At pagkaraan ng ilan pang minuto ay may huminto nang sasakyan sa harap nila – na hindi niya alam kung ipapasalamat niya o hindi.

So, when can I see you again?” tanong ni Evan.

Nagkibit-balikat si Celine. Kung siya lang, kahit bukas ay gusto niya uli itong makita.

How about tomorrow?”

Agad na tumango si Celine. Ang bilis namang sumagot ng Diyos sa mga dalangin niya.

Great. Okay, bye, Celine. Happy New Year, and see you tomorrow.”

At bago pa isara ni Evan ang pinto ng taxi ay nilapitan siya nito at binigyan siya ng isang maiksing halik sa pisngi.

~~

BUT tomorrow never came. After that holiday ‘love affair’ they had, they were not able to meet again. All she got was a text message saying that he’s got to go back to Los Angeles because of some urgent stuff.

And her life went back to normal – boring, tahimik, malungkot.

Ilang linggo ring walang natatanggap na message si Celine mula kay Evan. Patuloy man ang trabaho niyang pagsusulat para sa mga blogs nito, gano’n na lang at wala nang nangungulit sa kanya, nagpapatawa at nagpapa-cute sa kanya sa araw at gabi.
Aminin man niya o hindi, natutunan na niyang mahalin ang binata. At ngayon ay hindi niya alam kung ano na ang mangyayari. Sabi na nga ba niya, wala iyong patutunguhan and she was just so naive (and stupid) to even consider falling in love with a guy like Evan.

~~


No comments:

Post a Comment

What' You've Missed