Sunday, May 31, 2020

On Backstory

Bakit mahalaga ang backstory?

1. Ito ang mag-e-explain kung bakit ganito o bakit ganyan ang ugali at pagkatao ng bida. Ito ang magiging batayan ng characteristics niya at kung bakit at paano siya magre-react sa iba’t-ibang sitwasyon na kahaharapin niya. This is the key to character development. Kahit naman sa totoo’ng buhay diba, malaki ang epekto ng nakaraan natin sa pangkasalukuyan? Abusive or bad childhood, tragic past, broken family, lost love, unrequited love, mga ganyan.

2. Huwag gawing mas interesting ang backstory kaysa istorya mismo dahil kung gano’n, eh ‘yung backstory na lang ang mismong isulat mo, diba? Lol Sa totoo lang, mahirap malaman kung nagiging mas interesante na ang backstory kaysa sa mismong istorya kaya recommended na ipabasa mo ang gawa mo sa iba for feedback.

3. Parang flashback, dapat hinay-hinay ang pagbibigay ng information tungkol sa backstory ng bida. Unti-unti dapat para ma-build-up ang suspense ng readers.

Kung walang backstory ang bida o kung hindi maganda o hindi malinaw ang backstory niya, mahihirapan ang readers na makisimpatya sa kanya. Masalimuot ang madetalye ang paggawa ng backstory dahil dapat walang loophole na makikita ang readers.

~~~

Related post: On Character Voice

No comments:

Post a Comment

What' You've Missed