Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Friday, May 15, 2020

Words I Couldn't Say Yet Teaser


“I’m not the type who’d just sit and cry over a broken heart. Call me crazy, a fool, a bully, I don’t care anymore. I will fight for my love, and you are my love. I will fight for you no matter what.”

Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang tulad ni Allison, The Sweet Kusinera ng Manila, ay mamomroblema sa pagpili sa pagitan ng isang ruggedly handsome chef at isang ultimate bias?

Si Lance, The Charming Rebel na lead vocalist ng Oeloun, ang pinakasikat na rock band sa Korea. Kilala bilang The Ultimate Bias, dating estudyante ni Allison si Lance noong naging English Tutor siya sa isang Language Institute. Naging malapit silang magkaibigan pero dahil na rin sa magkaibang mundong ginagalawan, kinailangan nilang maghiwalay ng landas.

Si Ram, The Hunky Restaurateur, ang ruggedly handsome chef ng Silver Wok na pinagtatrabahuhan ni Aly. Antipatiko, suplado. Pero malambot ang puso, lalo na pagdating kay Momu, ang lola na nagpalaki rito. Parati itong galit sa mundo at parating siya ang napagdidiskitahan ng inis nito pero sa likod pala ng mga utos at pagkunot nito ng noo ay ang namumuo nitong damdamin para sa kanya.

Babalik si Lance sa buhay ni Allison pero dahil sa kasikatan ng binata, pakiramdam niya ay hindi na siya karapat-dapat dito lalo pa nang kumalat ang mga litrato nila sa internet, na labis nitong ikinagalit. Mabuti na lang ay parating nasa tabi niya si Ram, na kayang maghintay na tuluyang humilom ang sugat ng kanyang puso.

Sino nga ba ang pipiliin ni Allison – ang Ultimate Bias na si Lance, na siyang katuparan ng kanyang pangarap o ang Hunky Restaurateur na si Ram na handang ipagpaliban ang sariling pangarap para lamang sa kanya?

~~

Words I Couldn't Say Yet
Copyright 2017 © by Cecilia Cordero-Raymundo

All right reserved. No part of this novel may be copied, or transmitted in any form without the written consent of the author. This material is a work of fiction. Names, incidents, places and dialogues are purely coincidental.

3 comments:

  1. Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription. Handicraft

    ReplyDelete
  2. All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts. Workmanship

    ReplyDelete
  3. All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts. Workmanship

    ReplyDelete

Popular Posts