Thursday, April 16, 2020

Password to your Heart - CHAPTER 1

His Name is Evan

December 16, 2008

ILANG minuto nang nakatitig si Celine sa harap ng monitor ng kanyang laptop. Ilang ulit siyang nag-refresh at ilang ulit binasa ang laman ng Facebook private message na ‘yon.

I’ll be in Manila next week. Just for a few days. Hope we can have dinner.

Hindi niya napigilang kiligin dahil kung may isang mensahe siyang inaabang-abangan, iyon ay ang tinitingnan niya ngayon. She could feel her face become warm and she just had to cover her mouth when she gave out a loud giggle.

What' You've Missed