Sunday, April 19, 2020

Password to your Heart - CHAPTER 2


Must be LOVE

Evan (8/26/2004 2:03:19 PM): Hi there!
Celine (8/26/2004 2:03:21 PM): Hi, sir.
Evan (8/26/2004 2:10:57 PM): You’ve got webcam?

Saglit muna siyang nag-isip. Oo, meron s’yang webcam pero ayaw niyang ipaalam sa boss niya na meron. Ayaw niyang magpakita rito dahil ayaw niyang makita nito na namimilipit siya sa sobrang kilig sa tuwing kausap niya ito.

Celine (8/26/2004 2:11:24 PM): Yes but I don’t think it’s working perfectly.
Evan (8/26/2004 2:11:28 PM): I see. I just bought a new one this morning. I want to try it. Wait...

O EM GEE.

Evan (8/26/2004 2:11:48 PM): You see it?

O EM GEE ulet.

What' You've Missed