Wednesday, April 22, 2020

Password to your Heart - CHAPTER 3


The Verdict

PRESENT, December 20, 2008

HI.”

Ngingiti ba siya? Tama ba na ngumiti siya?

Tumayo si Evan mula sa pagkakaupo at hinintay na makalapit si Celine. She was wearing something formal that night, a very simple black dress, which was paired with black high-heels. He just looked at her as she comes closer.

“Hi, it’s been a long time.”

“Yeah,” sagot ni Celine. Too long, in fact. Naupo siya at hinintay lang ang susunod na sasabihin ng binata. Iba-iba ang nararamdaman ni Celine nang mga oras na iyon – excitement, fear, apprehension, disappointment. Yes, she’s feeling a whole lot of feelings at that certain moment. It has been two years. Two goddamn years! It was like she’s waiting for a death sentence.

“How have you been?”

“Good.” What else should she say? Na halos gabi-gabi siyang hindi makatulog, na bawat minuto niya itong iniisip at walang araw na hindi niya pinalangin na sana ay hindi na lang niya sinabi ang mga nasabi niya sa e-mail sa binata.

“You look great.”

What' You've Missed