Saturday, May 2, 2020

Password to your Heart - CHAPTER 4

Chapter One


3nd week of March, 2013

MAKULIMLIM ang langit na para bang nakikiramay kay Celine. Alam niyang kailangan niyang lumabas ng bahay, kailangan niya ng sariwang hangin. Pero halos dalawang buwan na niyang ikinukulong ang kanyang sarili sa loob ng bahay at ang kaya lang niyang gawin ay ang sumilip sa malaki niyang bintana at tingnan mula roon ang magandang tanawin sa labas.

Being in a relationship, Celine has come to realize, is far from her expectations. It wasn’t fullfiling; it wasn’t something that could inspire her to be better. Well, not for her at least. Kung meron man siyang ipinagpapasalamat sa mga oras na iyon, iyon ay ang desisyon niyang hindi madaliin ang mga bagay-bagay.

What' You've Missed