Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Wednesday, July 13, 2022

A Shortcut ‘Trip to Quiapo’

image from GoodReads
Trip to Quiapo by Ricky Lee 

I first published this as a note, April 18, 2016 and I just want to share it again.

Watching Ricky Lee on Inside the Cinema Circle was like actually being in one of his writing workshops (one of my lifelong dreams). So while watching, I took down notes to inspire ‘the writer’ in me. Just want to share his wisdom for those who are dreaming of becoming a writer like me. 

PS: This is just a gist of everything. 

1. The best writing happens when you are on the edge.

2. May mga bubog sa atin na nagsara at hindi nagsasara at doon tayo nakapagsusulat, doon tayo humuhugot.

3. For writers, do not be complacent. Never think na ‘ah, nakuha ko na ang formula, ayos na’. I think, you should never know the formula until the day you die.

4. Buksan mo ang sarili mo, para mabuksan ang mundo, ang material, para mabuksan ang audience.

5. Tingnan mo ang sarili mo, ang loob mo. May magsasabi na write about what you know, huwag maniwala do’n. You don’t know what you know. Write what you really know, meaning what’s in your heart, not in your brain. 

6. Buksan ang sarili para mas makapagsulat mula sa loob, hindi sa utak. May mga lalabas na hindi inaasahan, mga hindi mo alam na alam mo. Mas magiging iyo [ang sinusulat mo], mas magiging boses mo.

7. Sinungaling ang consicious mind, ang heart hindi. Pero painful. Write what matters to you. 

8. Huwag magpakahon. Banggain ang kahon, go to Quiapo, your way. Banggain ang pader, magkaka-sugat-sugat ka, madadapa ka pero eventually, makakarating ka. 

9. There are 3 kinds of writers. ‘Yung una, may mapa, susundin ang mapa hanggang sa makarating sa Quiapo. ‘Yung pangalawa, may mapa pero may distractions, magpapadistract, pupunta kung saan-saan pero sinunod pa rin ang mapa hanggang sa makarating sa Quiapo. ‘Yung pangatlo, hindi sinunod ang mapa, gumawa ng sariling direksiyon. Kung saan-saan siya napunta, may iba’t-ibang makikilala, hanggang sa magkaligaw-ligaw, hinayaan niya ang sariling maligaw bago makarating sa Quiapo. Sa kanilang tatlo, ‘yung pangatlo ang pinakamahusay na writer. Dahil hindi niya ikinahon ang sarili niya, mas marami siyang naging karanasan, na makakatulong sa kanya sa pagsusulat.

10. The body gets tired, but the mind doesn’t get tired. Maybe, the mind is not prepared. Gusto mo nang manganak pero hindi ka pa nabubuntis. Magpabuntis ka muna bago ka manganak. Baka hindi ka pa lang handa. Maybe you need more research, more work. Recreate. Observe. 

11. On writers being born or made. Genetic disposition. Pinanganak ka. ‘yung first breath mo, magnetically, affected ng lahat ng planet. There’s something that’s already there but it has to be nurtured. Maaaring hindi maituturo pero p’wedeng i-guide, i-train. 

12. Do not be afraid but acknowledge the fear. 

13. Magsulat ka, pumunta ka ro’n [sa Quiapo], bumiyahe ka, magkita tayo ro’n.

Mas lalo kong hinangaan ang isang Ricky Lee dahil ayon sa kanya, hindi lang siya nagtuturo ng kung paano magsulat o kung ano ang formula, kundi tinuturuan niya ang mga bagong manunulat kung paano maging isang mabuting tao, maging isang mabuting mamamayan.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts