Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Tuesday, August 2, 2022

Sneak Peek of Tagu-taguan ng Feelings by Tamara Cee


“Kung aagawin ba kita sa kanya, magpapaagaw ka ba?”


EXCERPT:

UY, tumayo ka nga nga diyan. Alas-nuebe na, hindi ka pa ba uuwi?” 

Walang tugon mula kay Liv, sa halip ay nilakasan pa ang volume ng TV. “May magandang horror movie ngayon sa cable, panoorin natin.”

“Sa weekend na lang, puwede? Inaantok na ako,” sagot ni Manolo na tila ba hinang-hina. Naupo ito sa kama at dahan-dahang inihiga ang katawan sa tabi niya. 

“May meeting ako sa weekend. Sige na, please?” Pero wala naman talaga. Ayaw lang niyang manatili sa bahay nila nang mga oras na iyon dahil naglilitanya na naman ang kanyang ina tungkol sa pagiging NBSB niya. Kung ‘yung ibang mga nanay ay namomroblema sa mga anak na babae na maagang nakikipagrelasyon, kabaligtaran ang nanay niya. Minsan tuloy, pakiramdam niya ay napakatanda na niya – o sige na, sa edad niyang beinte-singko na ni minsan ay hindi pa nagkakaroon ng nobyo ay masasabi nga sigurong matanda na. Maayos naman ang trabaho niya at wala naman siyang bisyo - hindi naman siya umiinom, hindi naninigarilyo, at lalong hindi rin naman nagda-drugs. Wala siyang kahit na anong bisyo - ah, oo nga pala, mayroon siyang isang bisyo – si Manolo, na hirap na hirap siyang tanggalin sa kanyang sistema.

Kung tutuusin, napaka-huwaran niyang anak kaya hindi niya maintindihan kung bakit pinagdidiskitahan ng nanay niya ang kanyang love life. Kung p’wede lang niyang sabihin na napakamanhid kasi nitong kasama niya ngayon kaya hanggang ngayon ay NBSB pa rin siya, ay matagal na niyang ginawa.

“Uy Liv, inaantok na nga ako, umuwi ka na.”

“Ang KJ mo talaga, kahit kailan!” Naupo siya at itinulak si Manolo sa kama, na muntik na nitong ikahulog doon. “Noong nagsabog ang Diyos ng ka-KJ-yan, pinakyaw mo lahat!”

“At noong nagsabog ang Diyos ng kakulitan, sinalo mo ng batya!” sagot naman nito.

“Wow, ako pa talaga ang makulit? Sino kaya ang kahit madaling-araw ay tumatawag sa telepono dahil ‘trip’ lang?”

“Noon ‘yon. Nagbago na ‘ko, Liv.”

Popular Posts