Wednesday, October 2, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 EPILOGUE

KUNG tatanungin kung gagawin ko pa rin ang mga desisyong nagawa ko noon, ang sagot ko, oo. ‘Yung tungkol kay Noel, alam ko na nakatakda iyon na mangyari. ‘Yung naging magkaibigan kami, ‘yung naging malapit kami sa isa’t-isa, ‘yung minahal ko siya, ‘yung pagsama ko sa kanya sa Milan – lahat iyon, nangyari para mapunta ako sa kung nasaan ako ngayon. Napagtanto ko na simula noon ay si Noel ang guardian angel ko at hanggang ngayon ay binabantayan pa rin niya ako at si Jamie.

And as for Benjamin, he’s everything I expected him to be – and even more. Isa siyang responsableng ama at mapagmahal na asawa. Hindi ko inasahan na magiging masyado siyang maalaga kay Jamie na minsan, pakiramdam ko ay mas mabuti siyang ama kaysa sa mabuti akong ina. Si Benjamin ang nagpapaligo kay Jamie, nagpapakain, nakikipaglaro at nagbabasa ng bedroom stories rito sa gabi. 

Ikinasal sina Pam at Emman noong nakaraang linggo. Isang simple at pribadong kasal iyon, kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Isang taon na si Emily, na parating kalaro ni Jamie. Parati kong isinasama si Jamie sa coffee shop at doon sila nakakapaglaro ni Emily, at hindi na ako magtataka kung magiging best friends ang dalawa. Madalas rin sa shop sina Jeff at Mr. Raymond para makalaro ang mga bata. They love kids and I hope one day, they get married and would be able to take care of kids of their own.

Thursday, September 12, 2019

Conflict: Internal vs. External

Sabi nila, the more complicated the conflict, the better. Siguro nga dahil may ilan akong MS na napa-revise at na-reject dahil sa kulang araw sa conflict. Haha.

Wednesday, September 11, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 12

SINALUBONG agad si Benjamin ni Jamie nang makita ito sa pinto. Agad nitong niyakap ang anak at binuhat ito hanggang sa dining area kung saan naghahanda si Maya ng hapunan. Oo, marunong nang magluto si Maya dahil bukod sa pagpipinta, ang pagluluto ang madalas niyang pagkaaabalahan noong nasa Milan pa siya. 

“Ang aga mo yata, nagsisimula pa lang akong magluto,” sabi ni Maya nang makalapit na ito sa kusina.  She’s preparing something special - Classic Beef Pot Roast. Nitong mga nakaraang anim na buwan ay halos araw-araw binibisita ni Benjamin si Jamie sa unit nila sa The Draft bago ito umuwi galing opisina at at minsan kapag ang meeting nito ay malapit lamang sa area nila.

“Okay lang, we have the whole evening.”

“The whole evening?” Tiningnan ni Maya si Benjamin na noon ay nakikipaglaro na kay Jamie. Tumatakbo si Jamie habang hinahabol naman ito ng ama. Pinagmasdan lang ni Maya si Benjamin habang nakikipaglaro sa anak. Hindi niya naisip ang posibilidad na mangyayari ang ganoon, na magkakasama ang dalawang importanteng lalaki sa buhay niya ngayon.

“Balak ko sanang dito matulog ngayong gabi…’yun ay kung okay lang sa mommy ni Jamie.” Ngumiti si Benjamin nang isang ngiti na alam nitong hindi mahi-hindi-an ni Maya. “Bumili ako ng play tent para sa kuwarto niya. Maglalaro kami mamaya.” 

Napabuntung-hininga na lang si Maya. “Fine. Basta matutulog ng maaga, ha.” Alam ni Maya na wala na rin naman siyang magagawa. Hindi niya napansin ang bitbit nitong malaking bag at ang play tent na sinasabi nito. Hindi naman iyon ang unang pagkakataon na doon natulog si Benjamin sa bahay at kahit paano ay mas panatag ang kalooban niya sa tuwing naroon ito.

“Yes, ma’am.”

Tuesday, September 3, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 11

ISANG ordinaryong araw lang iyon para kay Benjamin tulad ng mga nagdaang araw at nagkatao’ng may kliyente si Jeff malapit sa The Forum kaya binisita siya nito. 

“I got call from Maya this morning.”

At iyon lang ang kailangang marinig ni Benjamin para ihinto niya anuman ang ginagawa niya nang mga oras na iyon. “N-nakausap mo siya?” Mula sa laptop ay nagtaas siya ng tingin. 

“Yes,” natatawang tugon nito. Tumayo ito at nagpunta doon sa couch.

Gustong magtanong ni Benjamin ng ‘how is she’ pero pinigilan niya ang sarili. Muntik na niyang makalimutan, galit nga pala siya sa babae’ng iyon at kinasusuklaman niya ang lahat ng tungkol dito.

“Okay naman siya. Milan has treated her well, if you ask me. Naroon lahat ng gusto niya – ang art, ang fashion, ang scenery.”

At ang lalaking ipinalit nito sa kanya, kung p’wede lang niyang idagdag. At muli, nanumbalik ang galit na nararamdaman niya. “Nagpunta ka rito para lang sabihin sa akin ‘yan?”

“Oo. Dahil alam ko na halos mamatay-matay ka na kaiisip kung kumusta na ang Maya mo. Oh well, good news for you…itinanong niya kung kumusta ka na raw,” patuloy ni Jeff.

Muli siyang napaangat ng tingin pero tumungo rin siya agad. “Sabihin mo sa kanya, ayos lang ako at sabihin mo sa kanya na huwag na siyang mag-aksaya ng panahong magtanong tungkol sa akin dahil okay lang ako.”

Tumaas ang kilay ni Jeff dahil alam nito na kabaligtaran ang lahat ng sinasabi niya. Tumayo na ito at kinuha ang kulay pula’ng knapsack. “Bakit hindi ikaw ang magsabi sa kanya n’yan? She arrived a couple of days ago so if you want to see her,” and he handed him a small invitation card. “Make sure to be there.”

Hinayaan muna ni Benjamin na makalabas ng opisina niya ang pinsan bago niya buksan ang ibinigay nito. Imbitasyon iyon mula kay Pam para sa soft opening ng bago nitong coffee shop na From Coffee to Cupcakes (a perfect blend of passion and creativity). Naroon ang lugar kung saan ito gaganapin, at ang oras. At sa ibaba’ng bahagi ng maliit na invitation na iyon ay ang sulat-kamay ni Pam – 

Maya is expecting you.

Thursday, August 29, 2019

Writer Ka Nga Ba?

  1. Kung mas pipiliin mo ang pagsusulat kaysa matulog.
  2. May katabi kang notebook at ballpen sa pagtulog para laging handa.
  3. Mas gusto mong magsulat kaysa gumala.
  4. Mas gusto mong magsulat kaysa maligo. Lol
  5. Kapag nasugatan ka, hindi dugo ang papatak kundi KAPE!
  6. Hindi ka naiinip sa traffic kasi marami kang nabubuong ideas habang nasa biyahe.
  7. Mahilig kang mag-people-watch. Mahilig ka ring mag-imbento ng kuwento tungkol sa mga tao sa paligid mo kahit hindi mo sila kilala.

Wednesday, August 28, 2019

On Protagonists

Mas magiging maganda ang nobela kung maganda rin ang pagkakasulat sa karakter ng bida. Madalas, mayroon tayong ‘model’ ng bida natin, diba? P’wedeng kakilala, kaaway, idol o kaya ay isang tao na naging malaki ang parte sa ating buhay. Madalas, the more realistic the protagonist, the better. Pero siyempre, iba-iba pa rin ang taste ng mga readers and some of them just love their heroes to be ‘almost’ perfect. 

So how do we create effective protagonists?

1. Goal. Dapat, umpisa pa lang, may malinaw nang layunin ang bida dahil ito ang magpapatakbo sa buong story mo. 

2. Strengths and weaknesses. Huwag puro kalakasan ang ibigay sa bida. Dapat, may mga kahinaan rin siya para masubok mo kung paano niya haharapin ang mga paghamon na ibibigay mo sa kanya.

Tuesday, August 27, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 10

Magenta, MI Italy. After two years…

ALAS sais pa lang ng umaga nang lumabas si Maya ng bahay. Dala ang isang breakfast tray ay tumuloy na siya sa garden doon sa rooftop ng maliit nilang apartment. Maganda ang sikat ng araw at medyo malamig ang simoy ng hangin. Halos dalawang taon na nilang ginagawa ang ganito, ang mag-almusal sa hardin at sabay na hangaan ang ganda ng paligid. 

“Good morning,” nakangiting bati ni Maya. “How are you feeling?” Ibinaba niya ang tray sa pabilog na mesa at naupo na rin. Inayos niya ang laman no’n – dalawang baso ng fresh orange juice, dalawang wholegrain toast with scrambled eggs. 

“Better. Much better.” Hinawakan ng binata ang kamay ni Maya at ngumiti. 

“So, ano’ng plano mo ngayong araw?” tanong ni Maya sabay abot ng pillbox kay Noel, kasunod ang isang baso ng tubig. 

“Ikaw, sa’n mo gustong pumunta? P’wede ko kayong i-tour sa mga museums o sa mga galleries na hindi n’yo pa napupuntahan. Ano’ng gusto mong gawin?”

Nagkibit-balikat si Maya. “Wala.”

“Wala? Ano’ng gagawin natin?” natatawang tanong ni Noel pagkatapos inumin ang dalawang tableta ng gamot. “Ah, how about setting up your new studio?”

That made her smile even more. Another thing she loves about being there with Noel is that she could do anything she wanted – or do nothing at all. P’wede siyang mag-pinta buong araw at buong gabi, p’wede siyang umalis nang walang nagbabawal. P’wede rin siyang manatili lang doon sa apartment at walang gawin buong araw, at p’wede niyang istorbohin si Noel kahit anong oras.

What's New

The Girl From The Coffee Shop 3 EPILOGUE

KUNG tatanungin kung gagawin ko pa rin ang mga desisyong nagawa ko noon, ang sagot ko, oo. ‘Yung tungkol kay Noel, alam ko na nakatakda i...